Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/04/13

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/13


Sống Với Thánh Kinh: 23/04/13

2 Sa-mu-ên 2:1-17
Khởi Đầu Nhà Đa-vít

“Sau đó, Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: ‘Con có nên đi lên một thành nào trong xứ Giu-đa?’ Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hãy đi.’ Đa-vít hỏi tiếp: ‘Con phải lên thành nào?’ Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hếp-rôn’” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao vẫn còn cuộc chiến giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít? Ông Đa-vít làm gì trước khi trở về với bộ tộc Giu-đa? Việc nầy cho thấy ông Đa-vít là người như thế nào? Vì sao ngày nay chúng ta dễ dàng biết ý muốn của Đức Chúa Trời hơn thời ông Đa-vít? Làm theo ý riêng tai hại ra sao? Làm theo ý Đức Chúa Trời có những lợi lớn nào?

Sau khi Vua Sau-lơ chết, ông Đa-vít tự do rời khỏi vùng đất của người Phi-li-tin, trở về lãnh thổ của bộ tộc Giu-đa. Nhưng trước khi trở về, ông cầu hỏi ý của Đức Chúa Trời để biết ông có nên trở về và sẽ định cư ở thành nào. Chúa đáp: Ông nên trở về và đến Hếp-rôn là thành quan trọng hơn hết của bộ tộc Giu-đa. Vâng lời Đức Chúa Trời, ông Đa-vít đem gia đình và những người theo ông đến cư ngụ tại Hếp-rôn. Người của bộ tộc Giu-đa đến xức dầu cho ông Đa-vít làm vua nhà Giu-đa (câu 4). Dù ông Đa-vít đã được ông Sa-mu-ên bí mật xức dầu làm vua, nhưng đây là thời điểm toàn thể lãnh đạo của người Giu-đa công nhận ông là vua được Đức Chúa Trời xức dầu.

Trở lại với việc cầu hỏi ý Đức Chúa Trời của ông Đa-vít. Có khả năng là Thầy Tế lễ A-bi-tha đã dùng ê-phót, U-rim và Thu-mim cầu hỏi cho ông (1 Sa-mu-ên 23:6, 9). Đây là cách thường thấy trong thời Cựu Ước. Những người kính sợ Đức Chúa Trời như ông Đa-vít luôn có ước vọng sâu xa được sự dẫn dắt của Chúa trong các quyết định của cuộc sống. Cơ Đốc nhân ngay nay có nhiều điều kiện tốt hơn ông Đa-vít để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh hướng dẫn để quyết định khôn ngoan. Đồng thời, chúng ta có sự cầu nguyện của cộng đồng đức tin là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, trong đó có sự góp ý, tư vấn của những người có kinh nghiệm và yêu mến Đức Chúa Trời. Điều đáng buồn là chúng ta thường chọn lựa và quyết định theo ý mình chứ không theo ý Đức Chúa Trời.

Từ chỗ sống lưu vong đến chỗ cai trị trên 12 bộ tộc và đặt đế đô tại Giê-ru-sa-lem không phải là điều dễ dàng thực hiện một sớm một chiều. Do trung thành với Vua Sau-lơ nên ngay khi ông Đa-vít được tôn làm vua ở phương nam, ông Áp-ne tôn ông Ích-bô-sết làm vua phương bắc, việc nầy khiến cho cuộc nội chiến giữa những người ủng hộ vua Sau-lơ và những người ủng hộ ông Đa-vít bùng nổ. Tuy nhiên, ông Đa-vít có nhiều lợi thế hơn. Lợi thế lớn của ông không phải là có nhiều người ủng hộ, hay chinh phục được tình cảm của người Gia-be, mà là Đức Chúa Trời ở cùng ông. Tóm lại, đối xử tốt với kẻ thù, tìm cầu sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và khôn ngoan, chân thành chinh phục tình cảm của người khác là những điểm sáng của ông Đa-vít trong bài học nầy.

Gần đây Đức Chúa Trời đã hướng dẫn bạn thế nào?

Lạy Chúa, từ trong đáy lòng con cầu nguyện “Xin ý Cha được nên.” Xin Chúa hướng dẫn con từng bước trong ngày hôm nay và trọn đời con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tinh Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top