Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2013

Hê-bơ-rơ 11:1-7
Bởi Ðức Tin

“Ðức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết” (Gia-cơ 2:17 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: “Ðức tin” là gì? Làm sao bạn minh chứng được vũ trụ được làm nên bởi Lời Ðức Chúa Trời? Phân đoạn này nhắc đến 3 nhân vật nào? Những đặc điểm nào trong đời sống họ được nhắc ở đây? Trong đời sống hằng ngày, chúng ta sống bởi đức tin như thế nào? Ðâu là bằng chứng của đức tin thật? Làm thế nào để bạn cứ vững tin và ngày càng sống đẹp lòng Cha trên trời?

Qua đức tin, chúng ta biết chắc một điều gì đó có thật dù chúng ta không thể nhìn thấy. Ðiều này cũng giống với những điều thuộc về tương lai như các lời hứa. Lời hứa là một trong những điều không nhìn thấy được, dù vậy, bởi đức tin chúng ta biết rằng một lời hứa đặc biệt sẽ trở thành hiện thực. Vì thế, đức tin là sự bảo đảm chắc chắn sẽ trở nên hiện thực về những điều không nhìn thấy được và những điều thuộc về tương lai. Bằng chứng của niềm tin thật thể hiện qua những việc làm và sự vâng lời. Nếu nói rằng chúng ta tin Ðức Chúa Trời, chúng ta phải làm theo những gì Ngài phán dạy. Tất cả những người của đức tin được nói đến trong phân đoạn này đã chứng minh đức tin của họ bằng hành động. Bạn chứng tỏ đức tin của bạn bằng những việc làm nào? Hãy nhớ rằng đức tin không có hành động kèm theo là đức tin chết (Gia-cơ 2:14, 17, 20-24).

Khi nói đến đức tin, tác giả đưa ra một trong những câu hỏi khó hơn hết của mọi thời đại: Trái đất từ đâu mà có? Câu hỏi này gây ra nhiều tranh cãi đến tận ngày nay. Sự hiểu biết thật sự của chúng ta về công trình sáng tạo vũ trụ đến từ “đức tin” (câu 3). Phân đoạn này cũng nhắc chúng ta đến với Kinh Thánh bằng niềm tin và sự khiêm nhường, đồng thời tránh những giáo điều và những tín lý Kinh Thánh không nói đến. Kinh Thánh không cung cấp cho chúng ta những chi tiết khoa học về công trình sáng tạo vũ trụ, nhưng Kinh Thánh nói rất rõ và chúng ta cần ghi nhớ, chính Ðức Chúa Trời đã khiến mọi tạo vật trong vũ trụ hiện hữu (Sáng Thế Ký 1:1).

Tiếp theo, tác giả nhắc đến ba người mà cuộc đời họ khiến chúng ta chuyển sang một câu hỏi khác: “Làm thế nào tôi có thể làm đẹp lòng Ðức Chúa Trời.” Qua ông A-bên, Hê-nóc và Nô-ê, câu trả lời cho chúng ta là “bởi đức tin.” Nhưng chính xác điều này có nghĩa gì? Thứ nhất, chúng ta phải tin rằng Ðức Chúa Trời hiện hữu. Thứ hai, chúng ta phải hết lòng tìm kiếm Ngài (câu 6). Hành động cụ thể của ông A-bên là dâng sinh tế được Ðức Chúa Trời chấp nhận; ông Hê-nóc đã đồng đi với Chúa, nghĩa là từng ngày ông sống cuộc sống đẹp lòng Ngài; và ông Nô-ê vâng lời cảnh báo của Chúa đóng chiếc tàu cứu cả gia đình mình. Theo đó, chúng ta thể hiện nếp sống đức tin đẹp lòng Ðức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và thờ phượng Chúa. Ðây không chỉ là kỷ luật thuộc linh chúng ta cần tuân giữ, mà còn là khao khát của tấm lòng muốn kinh nghiệm Ðức Chúa Trời trong mọi việc chúng ta làm. Ðây là loại đức tin thật mà Ðức Chúa Trời ban thưởng cho người tìm kiếm Ngài.

Ðức tin của bạn tăng trưởng ra sao trong năm Nhâm Thìn này? Bạn đang tìm kiếm gì nơi Ðức Chúa Trời?

Lạy Chúa, Ngài biết rằng tâm hồn con khao khát Ngài. Xin làm cho con được thỏa nguyện bởi sự hiện diện của Ngài và khiến con no nê bởi Lời Hằng Sống của Ngài. Xin giúp con tiếp tục tìm cầu Ngài và cho đức tin con ngày càng vững mạnh trong năm Quý Tỵ sắp đến.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top