Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 8/2/2013

Lu-ca 12:1-12
Tôn Xưng Chúa Giê-xu

“Ta cho các con biết: Ai xưng Ta trước mặt loài người, Con Người cũng sẽ xưng nhận họ trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời” (câu 8 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cảnh cáo các môn đệ về điều gì? Vì sao điều này thật sự nguy hiểm? “Xưng Chúa Giê-xu trước mặt loài người” có nghĩa gì? Có lúc nào bạn sợ người hơn sợ Ðức Chúa Trời không? Vì sao?

Ở giữa đám đông hàng ngàn người ngưỡng mộ Ngài, Chúa Giê-xu cảnh cáo các môn đệ về nguy cơ của tội giả hình, tức là ra vẻ đạo đức, nhưng lòng thì xa cách Ðức Chúa Trời. Người Pha-ri-si thường là những người giả hình. Họ sợ người ta hơn sợ Ðức Chúa Trời. Họ sợ những người xung quanh phát hiện ra lối sống đạo đức giả của họ. Dù cố che giấu những mưu ác mà họ bàn bạc với nhau nơi kín đáo, nhưng những điều này sẽ phơi bày ra ánh sáng. “Men” ở đây (câu 1) là lối sống giả hình của người Pha-ri-si. Lối sống này làm nhiễm độc xã hội, khiến toàn dân Ít-ra-ên lầm lạc và xa cách Ðức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu tiếp tục khích lệ các môn đệ, mà Ngài coi họ là bạn hữu Ngài, vì Ngài biết rằng sự chống đối, chế nhạo có thể làm chùn bước họ đang khi họ làm chứng về Ngài. Ngài cho biết họ sẽ đối diện với sự chết vì đức tin nơi Ngài, dù vậy, họ đừng sợ kẻ giết phần xác mà đánh mất lòng trung thành với Ngài, nhưng thà sợ Ðấng chẳng những giết phần xác, mà còn đày đọa phần hồn nơi hỏa ngục. Dù Ðức Chúa Trời có quyền năng đáng sợ, nhưng Ngài là Ðấng quý trọng sự sống. Ngài yêu những người thuộc về Ngài đến nỗi Ngài quan tâm đến những chi tiết nhỏ hơn hết trong cuộc đời của họ (câu 7).

Ngoài những lời cảnh cáo, khích lệ, còn có những lời hứa. Chúa Giê-xu hứa rằng ai công khai xưng nhận Ngài, Ngài sẽ xưng họ trước mặt Ðức Chúa Trời. Ðiều này có nghĩa là chỗ đứng của bạn trong thiên đàng tùy thuộc vào việc bạn có sẵn sàng xưng nhận với mọi người rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của bạn và vui mừng làm chứng về Ngài. Chúa cũng hứa Chúa Thánh Linh sẽ đặt vào miệng chúng ta những lời phải nói khi bị người khác cáo buộc chỉ vì chúng ta tin Chúa Giê-xu (câu 11, 12). Tuy nhiên, lời hứa được trợ giúp bởi Chúa Thánh Linh không thể thay thế cho việc học tập, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ðức Chúa Trời. Các môn đệ có ba năm để học tập với chính Chúa Giê-xu và thực hành những điều Ngài truyền dạy. Học tập Lời Ðức Chúa Trời giúp ghi tạc lẽ thật vào lòng và trí của chúng ta, nhờ đó chúng ta sử dụng Lời Ngài một cách hiệu quả trong mọi tình huống.

Trong tuần này bạn sẽ “xưng Chúa Giê-xu ra trước mặt loài người” như thế nào?

Lạy Chúa, là môn đệ của Ngài, nguyện Ngài giúp con trung tín rao truyền Danh Ngài mọi lúc, mọi nơi.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top