Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 5/2/2013

Lu-ca 11:14-28
Mạnh Hơn Sa-tan

 

“Nhưng nếu Ta cậy ngón tay Ðức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi” (câu 20 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa nghĩ gì về việc Chúa Giê-xu đuổi quỷ? Việc Chúa Giê-xu đuổi quỷ nói lên điều gì? Vì sao trong lãnh vực thuộc linh không có trung dung? Làm thế nào chúng ta thắng được Sa-tan?

Một số người xem việc chữa bệnh, làm phép lạ và đuổi quỷ mà Chúa Giê-xu thực hiện là chưa đủ, nên yêu cầu Ngài tiếp tục làm phép lạ để xem Ngài có thật đến từ Ðức Chúa Trời không. Một số khác cho rằng Chúa Giê-xu nhờ quyền năng của Sa-tan đuổi quỷ. Ðể chứng tỏ sự phi lý của lời cáo buộc này, Chúa Giê-xu giải thích rằng không một vị vua nào lại dại dột loại trừ các chiến binh đang chiến đấu bảo vệ biên cương, lãnh thổ của vương quốc mà mình đang cai trị, cũng vậy, Sa-tan không hề dại dột loại trừ các quỷ dữ là những tay sai của chính nó. Khi làm như vậy quyền thế của Sa-tan ở thế giới mờ tối sẽ mau chóng đi đến chỗ cáo chung. Do đó, không thể nào Chúa Giê-xu nhờ quyền của quỷ mà đuổi quỷ. Làm thế, chẳng khác nào Sa-tan tự mâu thuẫn với mình.

Trong thế kỷ thứ nhất, việc đuổi quỷ rất thịnh hành giữa vòng người Giu-đa và xã hội ngoại giáo (Mác 9:38; Công Vuï 19:13-14). Nhiều người Pha-ri-si cũng tham gia việc đuổi quỷ. Chúa Giê-xu hỏi: “Nếu Ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ?” (câu 19). Nếu lấy quyền của Sa-tan mà đuổi quỷ, thì những người Pha-ri-si đuổi quỷ cũng đang làm việc dưới quyền của Sa-tan. Nhưng nếu không bởi quyền của Sa-tan đuổi quỷ, thì quyền đó đến từ đâu? Không phải là quyền năng của Ðức Chúa Trời sao? Việc đuổi quỷ của Chúa Giê-xu là bằng chứng đặc biệt tỏ ra sự hiện diện quyền năng thuộc về vương quốc Ðức Chúa Trời. Việc Chúa Giê-xu đuổi quỷ và tước bỏ quyền lực của Sa-tan là dấu hiệu vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với nhân loại. Sa-tan không thể chống lại Ðức Chúa Trời hay Ðấng Cơ Ðốc.

Trong lãnh vực thuộc linh không thể có trung dung. Không hề có cuộc đời của một người nào đó vừa không có Chúa Giê-xu, vừa không có Sa-tan. Những người mà tâm hồn rỗng tuếch, lẫn những người đầy sự tự mãn dễ dàng trở nên mục tiêu của Sa-tan. Vì một số lý do, ma quỷ tạm rời bỏ người nó đã chiếm hữu để tìm sự yên nghỉ trong hoang mạc, người Giu-đa tin rằng đó là nơi nghỉ ngơi của ma quỷ. Sau một thời gian ngơi nghỉ, chúng trở lại nơi chúng đã ra đi với quân số đông hơn để tiếp tục hành hạ người mà nó đã ám vào (câu 26). Vì thế, đuổi quỷ ra khỏi một người chưa đủ, vì chưa giúp người này tự do thoát khỏi quyền khống chế của Sa-tan. Bước quan trọng tiếp theo là giúp người này đầy dẫy Chúa Thánh Linh để Ngài hoàn thành mục tiêu của Ðức Chúa Trời trong đời sống mới của người ấy.

Hãy suy nghĩ về sự thay đổi trong đời sống bạn khi Chúa Giê-xu ngự vào. Làm thế nào bạn được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con ngày càng tăng trưởng về phương diện thuộc linh. Xin giữ lòng con không bị mê hoặc hay bị chiếm hữu bởi thế gian và ma quỷ, nhưng luôn đầy dẫy Thánh Linh Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top