Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 4/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 4/2/2013

A-mốt 9:1-15
Sự Phục Hồi Ðến Từ Ðức Chúa Trời

“Trong ngày đó, Ta sẽ dựng lại nhà tạm của Ða-vít đã bị sụp đổ, và tu bổ lại những chỗ đổ nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi hoang tàn và xây nó lại như ngày xưa” (câu 11 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri A-mốt mô tả Ðức Chúa Trời sẽ đoán phạt Ít-ra-ên như thế nào? Có lời hứa nào cho dân sót Ít-ra-ên và cho Dân Ngoại? Sứ điệp này cảnh tỉnh bạn thế nào?

Trong phần đầu của phân đoạn này (câu 2-4), Tiên tri A-mốt dùng ngôn ngữ tượng hình để nói lên rằng không ai có thể thoát khỏi sự đoán phạt của Ðức Chúa Trời. Bất kể các tội nhân tìm cách lẫn trốn ở đâu, Ngài cũng sẽ tìm ra họ. Không có chỗ nào hoặc trên trời hoặc dưới đất ở ngoài sự tể trị của Chúa.

Ðức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ hủy diệt dân tộc tội lỗi, nhưng không diệt hết, bởi lòng nhân từ, Ngài dung thứ cho một số người. Ðức Chúa Trời đặt Ít-ra-ên trên một cái sàng để tách người lành khỏi người dữ. Người lành ở trên sàng, người dữ lọt xuống sàng và bị ném bỏ. Tất cả những tội nhân giữa vòng người Ít-ra-ên là những người không tin những lời cảnh cáo của Ðức Chúa Trời sẽ bị diệt mất (câu 10). Người ít-ra-ên thời Cựu Ước bị diệt, nhưng còn một số sót lại sẽ được Ðức Chúa Trời ban ơn và phục hồi.

Trong Công Vụ 15:16-17, ông Gia-cơ trích dẫn các câu 11-12 để chứng minh rằng Dân Ngoại sẽ được tiếp nhận làm thành viên của cộng đồng đức tin là Hội Thánh. Ðiều này được Cựu Ước xác nhận: những phước hạnh mà Ðức Chúa Trời định ban cho người Ít-ra-ên sẽ được san sẻ cho toàn thế giới (Sáng Thế Ký 12:3; Ê-sai 49:6).

Trong phần tiếp theo (câu 11-15), vương quốc của Vua Ða-vít sẽ được phục hồi. Sự phục hồi trong thời kỳ của Ðấng Mết-si-a bao gồm việc thêm vào dân sót Ê-đôm và hết thảy những dân xưng bằng Danh Ngài. Trong sự trị vì của Ðấng Mết-si-a, mọi dân tộc cùng san sẻ phước hạnh với dân tộc Ít-ra-ên là dân được phục hồi. Khải tượng về sự phục hồi dân tộc Ít-ra-ên chỉ ứng nghiệm một phần khi những người bị lưu đày từ Ba-by-lôn trở về vào năm 538 T.C. Khải tượng này tiếp tục ứng nghiệm qua Hội Thánh của Ðấng Cơ Ðốc, và ứng nghiệm hoàn toàn về mặt thuộc thể lẫn thuộc linh khi Chúa Giê-xu trở lại thế gian.

Bạn tạ ơn Ðức Chúa Trời vì Ngài đã phục hồi bạn như thế nào?

Lạy Chúa, chẳng bao giờ con quên vì tội con mà Ngài đã bị đóng đinh trên cây gỗ. Con tạ ơn Ngài đã yêu thương, cứu chuộc, phục hồi và giữ gìn con.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top