Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2013

Thi Thiên 63:1-11
Tốt Hơn Sự Sống

 

“Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống” (câu 3a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ða-vít đang ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Vua xem điều gì là quý báu hơn hết? Tại sao? Nhận thức này đã giúp gì cho ông? Cho chính bạn hôm nay?

Sự sống vốn quý báu. Chúng ta vội vã đưa người đau đến bệnh viện. Chúng ta nỗ lực không ngừng nghỉ để cứu nhiều người ra khỏi tòa nhà đổ sập. Chúng ta chỉ có một cuộc đời, rất dễ mất và không thể nào khôi phục. Do đó, chúng ta không được phép lãng phí, xem nhẹ, hoặc đưa cuộc sống mình vào vòng nguy hiểm một cách không cần thiết. Chỉ người còn sống mới thấy được vẻ đẹp của thế giới và trải nghiệm tình yêu thương của gia đình, bạn bè.

Tuy nhiên, còn có điều quý hơn cả sự sống: Lòng nhân từ của Chúa (câu 3). Ðó không phải là cảm xúc nhất thời, mà là kết ước kiên định và sâu sắc, là ngọn lửa bền bỉ – tội lỗi không thể làm suy tàn và sự chết không thể dập tắt. Chính lòng nhân từ đó đã tạo nên chúng ta, kêu gọi chúng ta, tin chúng ta, khóc cho chúng ta, tha thứ chúng ta, và cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Lòng nhân từ Chúa quý hơn sự sống vì còn lại đời đời!

Làm sao chúng ta nhận biết được chân lý này, khi mọi kinh nghiệm hiện tại dường như cho thấy ngược lại? Tác giả Thi Thiên 63 đang ở trong hoang mạc Giu-đa (tiêu đề), “trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước” (câu 1); dù vậy, điều ông cần không phải vùng đất phì nhiêu, hay dòng suối ngọt ngào mà “Linh hồn con khao khát Chúa.” Vì vậy, ông cầu xin bước vào “nơi thánh” (câu 2), tại đấy, đức tin ông được nâng lên. Khi ông dự phần trong sự thờ phượng, chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Chúa, những kỷ niệm nhắc ông về lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời đối với dân Ngài, ông nhận biết rằng hưởng được lòng nhân từ của Chúa quý báu hơn mạng sống của ông, đưa ông đến tôn thờ, chúc tụng Chúa. Những gì học được tại đền thờ, ông đem theo mình về nhà (câu 6), và ứng dụng vào nếp sống thực tế hằng ngày của ông: Chúa ở với ông (câu 7-8). Nhờ đó, ông thấy những nan đề của mình sẽ chóng qua (câu 9, 10), và quan điểm thế gian chỉ là giả dối (câu 11).

Hãy chuẩn bị đến Nhà Chúa với tấm lòng, tâm linh, và tâm trí rộng mở. Hãy suy ngẫm về lòng nhân từ lớn lao của Chúa dành cho bạn. Bạn thưa với Chúa điều gì khi suy ngẫm về kinh nghiệm của Vua Ða-vít?

Lạy Chúa, xin cho con đến thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng và con người của con. Xin giúp con vượt qua những lo toan trong cuộc sống, khi con cảm nhận sự nhân từ, chữa lành, và sự hiện diện của Ngài. Con xin cảm tạ Chúa.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top