Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2013

1 Sa-mu-ên 27:1-12
Tai Hại của Lối Sống Gian Dối

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra… Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con” (Châm Ngôn 4:23, 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Ða-vít lại tìm đến với người Phi-li-tin? Ðể nuôi quân và được an toàn, ông Ða-vít đã làm gì? Dưới ánh sáng của Lời Ðức Chúa Trời bạn thử phân tích việc làm của ông Ða-vít để xem ông đúng, sai ra sao? Theo bạn, lối sống gian dối tai hại như thế nào?

Ông Ða-vít quyết định đưa người của ông sang Phi-li-tin, nơi mà trước đây có lần ông đã tìm đến. Lần này khác trước, bởi vua Phi-li-tin nồng hậu đón tiếp và cho ông đóng quân ở Xiếc-lác. Một số người cho rằng quyết định rời Ít-ra-ên, cho thấy ông Ða-vít thiếu tin cậy Ðức Chúa Trời. Trước đây, Ðức Chúa Trời bảo đảm rằng Ngài sẽ che chở ông (1 Sa-mu-ên 23:14; 25:29), tại sao ông phải trốn lánh nơi xứ người? Ở đây, trong hoàn cảnh mà hầu như ông Ða-vít bị Vua Sau-lơ dồn vào đường cùng, chúng ta không thể nói là ông thiếu đức tin, hoặc là ông được sự dẫn dắt của Ðức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể hiểu là Ðức Chúa Trời biết rõ cảnh ngộ và tấm lòng của ông Ða-vít đối với Ngài. Khi ở Xiếc-lác, ông Ða-vít nuôi quân bằng cách tiến công làng mạc của các dân tộc thù nghịch với Ít-ra-ên. Ông hành động thật khôn khéo để đánh lừa Vua A-kích với mục đích là chiếm được lòng tin của vị vua này hầu được an thân (câu 8-11).

Khi đọc lịch sử Cựu Ước, nên tránh sử dụng những tiêu chuẩn thuộc nền văn hóa chúng ta đang sống để giải thích những sự việc xảy ra trong một nền văn hóa cổ xưa hoàn toàn khác hẳn. Dưới ánh sáng của nguyên tắc đạo đức mà Ðức Chúa Trời khải thị trong Tân Ước, chúng ta cân nhắc xem việc làm của ông Ða-vít đúng sai như thế nào và rút ra bài học cho chính mình. Khi làm như thế, chúng ta sẽ tránh được điều tai hại là bị cám dỗ để rập khuôn theo những chuẩn mực đạo đức khác hẳn với những chuẩn mực đạo đức mà Chúa Giê-xu dạy và muốn chúng ta tuân giữ.

Bài học chúng ta học ở đây là giá phải trả cho sự gian dối. Ðể làm người ta thích và tin chúng ta, để tránh xung đột, để có được việc làm mà chúng ta không đủ điều kiện và năng lực để có được, để che đậy những điều sai trái thường khiến chúng ta sống gian dối. Bản thân của sự gian dối là lợi dụng lòng tin của người khác. Vì sợ bị phát hiện nên người sống gian dối tiếp tục gian dối với mức độ ngày càng tinh vi hơn. Khi chọn lối sống gian dối, chúng ta sẽ dần dần xa rời lẽ thật, xa rời sự sống và đây là con đường tăm tối dẫn đến đủ loại đau khổ. Trong chương 29, chúng ta thấy Ða-vít được giải thoát khỏi tình trạng sống gian dối để bảo vệ mạng sống chính ông và người theo ông như thế nào.

Trong những tình huống nào bạn dễ dàng bị cám dỗ để hành xử gian dối? Bạn có quyết định nào sau khi suy ngẫm câu chuyện này?

Lạy Chúa, dù phải trả giá, con quyết tâm sống ngay lành, giữ sự chân thật giữa một thế giới đầy sự gian trá này. Xin Ngài giúp con giữ vững quyết tâm này.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top