Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2013

A-mốt 8:1-14
Sự Cuối Cùng Ðã Ðến

“Ðức Giê-hô-va lại phán với tôi: Sự cuối cùng đã đến trên dân chúng Ít-ra-ên Ta; Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa đâu” (câu 2 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: “Giỏ trái mùa hạ” có nghĩa gì? Tình trạng của người Ít-ra-ên trong thời của Tiên tri A-mốt có điểm nào giống với thời kỳ chúng ta? Bạn chuẩn bị gì và cần làm gì trước khi sự cuối cùng xảy đến cho thế giới này?

“Giỏ trái cây mùa hạ” mà Tiên tri A-mốt nhìn thấy trong khải tượng là hình ảnh của dân tộc Ít-ra-ên. Họ đã “chín” nghĩa là đã đến lúc bị đoán phạt. Cây cho bông trái vào mùa xuân, thu hoạch vào mùa hạ. Ðiều này cho thấy sự cuối cùng của người Ít-ra-ên sắp xảy đến. Thay vì nghe tiếng hát vui mừng khi người ta thu hoạch, thì người ta sẽ nghe tiếng kêu khóc từ trong cung đền và thấy sự sầu thảm bao trùm đất nước Ít-ra-ên.

Tiên tri A-mốt tiếp tục đề cập đến tội của dân tộc ông. Ðặc biệt là tội hành xử bất công và áp bức (câu 4-6; 2:6-7). Mối quan tâm của những người Ít-ra-ên giàu có là làm sao gia tăng của cải của họ, mặc cho sự khốn khổ của người nghèo, trong đó có những người làm công cho họ. Tình trạng trong thời của Tiên tri A-mốt không khác gì với thời đại của chúng ta. Ngày nay, trong nhiều đô thị lớn trên thế giới, hàng triệu người nghèo đang còng lưng làm việc để mưu sinh trong điều kiện thật khốn khổ. Họ bị vắt kiệt sức để làm giàu cho một số ít người, còn bản thân và gia đình của họ bị thiệt thòi và tổn hại nghiêm trọng.

Ở đây, Ðức Chúa Trời công bố sự đoán phạt trên người Ít-ra-ên. Ðất sẽ “rúng động” (câu 8). Ðây có thể là cơn động đất thật sự hoặc là cách nói để mô tả người Ít-ra-ên sẽ bị rúng động và hủy diệt. Khi nói rằng đất sẽ trở nên tối tăm ngay giữa ban ngày (câu 9), có thể ông A-mốt muốn nói đến hiện tượng nhật thực hoặc sự tối tăm là tội lỗi của Ít-ra-ên, hoặc ông muốn nói đến cả hai. Bởi sự đoán phạt của Ðức Chúa Trời thường đi đôi với những hiện tượng thiên nhiên (Giô-ên 2:10, 31).

Trong những ngày Ðức Chúa Trời đoán phạt dân Ngài, họ sẽ phải trải qua một cơn đói kém lớn (câu 11). Người Ít-ra-ên sẽ tìm kiếm Ðức Chúa Trời giống như những người tìm kiếm thức ăn và thức uống. Trong những ngày sầu khổ, người ta sẽ kêu khóc với hy vọng tìm thấy sự hướng dẫn từ Ðức Chúa Trời, nhưng không có lời đáp từ Ngài. Ðức Chúa Trời không còn muốn phán với một dân tộc khăng khăng từ bỏ Ngài. Trẻ cũng như già đều sẽ đói khát thuộc linh lẫn thuộc thể. Những người nhờ cậy nơi các tà thần như Ít-ra-ên sẽ sa ngã và không bao giờ có thể đứng dậy được.

Không có Lời của Ðức Chúa Trời là không có sự hiện hữu của thế giới này. Không có Lời của Ðức Chúa Trời là không có hy vọng, không có sự sống. Bạn có nghĩ như thế không? Suy nghĩ đó giúp ích gì cho nếp sống hằng ngày của bạn trong khi chờ đợi sự cuối cùng xảy đến cho thế giới này?

Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đem lại cho con sự sống và tự do thật. Xin làm vững mạnh đời sống con bằng Lời Ngài để con sống hữu ích đang khi chờ đợi ngày Chúa trở lại.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top