Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 19/2/2013

Mác 11:11-25
Nói với Núi

“Thật, Ta nói cùng các con, nếu ai bảo núi này: Hãy tự ném mình xuống biển, và trong lòng người ấy không chút nghi ngờ nhưng tin rằng sẽ xảy ra, thì sẽ được thành” (câu 23 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã làm gì cho cây vả khi Ngài trên đường đến Giê-ru-sa-lem, theo Mác 11:14? Hôm sau, các môn đệ có phản ứng gì khi thấy những sự việc xảy ra cho cây vả? Chúa Giê-xu dạy các môn đồ điều gì sau các biến cố trên? Chúng ta áp dụng lời dạy dỗ trên ra sao?

Chúa Giê-xu đã quở cây vả, và nó đã chết khô nhanh chóng. Sự việc này làm cho các môn đồ của Chúa kinh ngạc. Nhưng Chúa bảo họ một điều còn đáng kinh ngạc hơn. Ngài dạy rằng: “Nếu ai bảo núi này: Hãy tự ném mình xuống biển, và trong lòng người ấy không chút nghi ngờ nhưng tin rằng sẽ xảy ra, thì sẽ được thành” (câu 23 NIV-VPNS).

Chúa nói “ai” ở đây chỉ về bất cứ người nào, không phân biệt ai hết. “Ai” bao gồm các sứ đồ ngày xưa, cũng như mỗi một con dân Chúa ngày nay. Như vậy là bất cứ người nào cũng có tiềm năng dời non, chuyển núi! Vâng. Với điều kiện nào?

– Phải “bảo hòn núi,” tức là nói với hòn núi, ra lệnh cho hòn núi chứ không phải là xin Chúa chuyển hòn núi. Ðây là điều dễ, ai cũng có thể nói được.

– Chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình sẽ được ứng nghiệm. Ðây là mấu chốt của vấn đề. Làm sao tin chắc và không nghi ngại trong lòng? Có phải là lấy ý chí tin cho quyết, và rồi chúng ta muốn gì sẽ được nấy chăng? Chúng ta cần đối chiếu với các lời dạy khác trong Kinh Thánh để trả lời câu hỏi trên. Gia-cơ 1:6 dạy chúng ta phải “có đức tin” thì lời cầu xin của chúng ta mới linh nghiệm. Gia-cơ 4:3 cho biết: Chúng ta “cầu xin trái lẽ” để dùng cho tư dục thì không được Chúa nhậm lời. 1 Giăng 3:22 cho biết: Chúng ta vâng giữ điều răn của Chúa và làm những điều đẹp ý Ngài thì chúng ta sẽ nhận lãnh được điều cầu xin. Tóm lại, chúng ta cần có đức tin, cầu xin theo ý Chúa, và với tấm lòng trong sạch thì Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta.

Sự cầu nguyện chính yếu là để tấm lòng và ước muốn của chúng ta hòa nhịp với tấm lòng, và ý muốn của Chúa. Một khi đã rõ ý Chúa rồi, chúng ta tin chắc rằng Ngài sẽ làm điều chúng ta cầu xin theo ý Ngài. Lúc ấy, chúng ta sẽ tiến tới giai đoạn “nói với hòn núi,” và rồi núi sẽ vâng lời chúng ta. Chúng ta thấy rõ điều này trong chức vụ của Chúa cũng như các sứ đồ. Các vị ấy dành nhiều thì giờ riêng tư thông công với Ðức Chúa Cha. Rồi khi ra hiện trường thì Chúa cũng như các sứ đồ “ra lệnh” cho bệnh tật, cho tà linh, và chúng phải vâng lời.

Bạn có những “ngọn núi” nào ngăn trở bước tiến của mình theo Chúa chăng? Có phải là bệnh tật, lo sợ, buồn rầu, bất an chăng? Hãy dành thì giờ riêng tư với Chúa, tìm kiếm ý Ngài. Khi đã biết chắc ý Chúa, hãy lấy lòng tin quyết và “nói với những hòn núi của bạn.” Chúa hứa rằng chúng sẽ vâng lời tự ném mình xuống biển.

Lạy Chúa, lắm khi con ước mong dời được những “hòn núi” trong đời sống con, nhưng thật sự con có “ít” đức tin quá và đời sống của con cũng chưa đẹp ý Ngài. Xin tha thứ cho con, cho con trọn lòng tin cậy Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top