Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2013

Châm Ngôn 15:1-7
Luyện Lưỡi

 

“Tất cả loài thú, chim chóc, loài bò sát và sinh vật dưới biển đều đã bị chế ngự và bị con người chế ngự rồi; nhưng không ai chế ngự được miệng lưỡi. Nó ác dữ, đầy chất độc giết người” (Gia-cơ 3:7-8 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta cần có những kỷ luật nào để nói lời lành và tránh lời dữ? Ma-thi-ơ 12:35 cho biết lời nói và tấm lòng liên hệ với nhau ra sao? Bí quyết nào giúp ta nói ra lời lành thay vì lời dữ?

Chúng ta đã biết tầm ảnh hưởng của lời nói và cũng đã phân biệt được lời lành và lời dữ. Nhưng làm sao để nói lời lành và tránh nói lời dữ?

Kinh Thánh dạy chúng ta phải có kỷ luật trong lời nói.

– Chúng ta cần đắn đo trước khi nói để biết có nên nói hay không, và nếu cần nói thì nên nói những gì. Gia-cơ 1:19 dạy chúng ta hãy “mau nghe, chậm nói và chậm giận.”

– Chúng ta cần biết lắng nghe. Phải nghe cho kỹ càng cho đầy đủ rồi mới nói. Châm Ngôn 18:13 dạy: “Trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.”

– Chúng ta không nên nhiều lời. Châm Ngôn 10:19 dạy: “Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.”

– Chúng ta cần biết nói đúng lúc, đúng chỗ. Châm Ngôn 25:11 dạy: “Lời nói phải thì, Khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc.”

Giữ kỷ luật trong lời nói là điều cần và tốt, nhưng kỷ luật không thôi cũng chưa phải là đủ để giúp cho chúng ta nói được những lời lành và tránh lời dữ. Ông Gia-cơ dạy rằng cái lưỡi là vật bất trị. Người ta có thể trị phục được muôn loài, muông thú, nhưng dù có áp dụng kỷ luật thế nào đi nữa, cũng không ai trị phục được cái lưỡi cả. Tại sao? Chúa dạy rằng: “Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra” (Ma-thi-ơ 12:34). Then chốt của vần đề là tấm lòng. Cái lưỡi chẳng qua chỉ là công cụ của tấm lòng. Người có lòng tốt thì nói ra những lời tốt. Ngược lại người có lòng xấu thì sẽ nói ra những lời xấu. Nhưng Kinh Thánh cho biết: “Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất xấu xa” (Giê-rê-mi 17:9). Lòng con người tự nhiên là dối trá và xấu xa. Cho nên lời tự nhiên sẽ cũng chỉ là dối trá và xấu xa. Muốn đổi lời thì trước hết phải đổi lòng. Nhưng không ai có thể đổi lòng mình được! Lòng người bất trị cho nên cái lưỡi cũng vì thế mà trở thành “bất trị.”

Tuy nhiên, những gì loài người không làm được thì Chúa làm được. Vì, ai ở trong Ðấng Cơ Ðốc thì trở nên một tạo vật mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúa ban một tấm lòng mới cho những người ăn năn tin nhận Ngài. Là con cái Chúa, chúng ta tiếp tục nhờ cậy Chúa Thánh linh và Lời Chúa để tấm lòng mới của chúng ta mỗi ngày hiển lộ càng hơn.

Cuối mỗi ngày, thử kiểm lại xem bạn đã nói bao nhiêu lời lành và bao nhiêu lời dữ? Bạn sẽ nhờ cậy Chúa thế nào để lời lành ngày càng tăng thêm?

“Luyện lòng con Chúa ôi.” Lạy Chúa, chỉ khi được Ngài tôi luyện, thay đổi tấm lòng con thì miệng lưỡi con mới nói được những lời đẹp lòng Ngài, giúp ích cho con và người khác.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top