Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 15/2/2013

Gia-cơ 3:1-12
Hàm Thiếc, Bánh Lái và Mồi Lửa

 

“Cũng thế, cái lưỡi là một chi thể nhỏ trong thân thể, mà lại khoe khoang những việc lớn lao” (câu 5 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Hàm thiếc, bánh lái là gì? Giải thích những đặc điểm giống nhau của hàm thiếc, bánh lái và mồi lửa? Lưỡi có đặc điểm gì giống các vật thể trên? Xin giải thích.

Thư Gia-cơ 3:1-12 dạy về tầm ảnh hưởng của cái “lưỡi.” Ông Gia-cơ dùng ba hình ảnh: Hàm thiếc, bánh lái và mồi lửa. Ba vật thể này hoàn toàn khác nhau về hình dáng, cấu tạo cũng như công dụng. Tuy nhiên, chúng có chung một đặc điểm: Là những vật thể nhỏ, mà có ảnh hưởng to lớn. Thật vậy, nhờ cái hàm bằng thiết là vật tra vào miệng để buộc dây cương, mà người ta có thể điều khiển con ngựa to lớn, khỏe mạnh chạy theo ý muốn của người cưỡi ngựa. Bánh lái tàu rất nhỏ bé so với chiếc tàu nhưng điều khiển được hướng đi của chiếc tàu. Ðám lửa cháy rừng to lớn nhưng chỉ bắt đầu bằng một đốm lửa tí hon.

“Lưỡi” là một quan thể nhỏ trong thân thể, nhưng nó cũng có ảnh hưởng to lớn như hàm thiếc, bánh lái tàu và mồi lửa. Chữ “lưỡi” ở đây dùng theo nghĩa bóng để chỉ về lời nói. Lời nói có ảnh hưởng to lớn trên con người chúng ta. Nó có thể thay đổi hướng đi, tình cảm, tương lai, vận mệnh của một cá nhân, một quốc gia hay của cả thế giới. Lời nói của cha mẹ, của thầy giáo có ảnh hưởng lớn lao trên con cái, hay của các học sinh. Lời nói của bè bạn, vợ chồng có thể thay đổi cuộc đời của nhau. Lời nói của các nguyên thủ quốc gia thay đổi vận mệnh của cả một đất nước. Lời nói của những nhà tư tưởng, của các giáo chủ thay đổi hướng đi của cả thế giới trong nhiều thế kỷ.

Biết được ảnh hưởng to lớn của lời nói, chúng ta phải làm gì?

Hãy cẩn thận về những gì mình nghe. Lời chúng ta nghe sẽ có ảnh hưởng đến chính chúng ta, và có thể ảnh hưởng đến con cháu chúng ta nữa. Xưa kia, bà Ê-va nghe lời con rắn và sa vào cám dỗ, đem đau khổ chết chóc cho bà và cả nhân loại. Ngược lại, nhờ nghe lời Phúc Âm mà chúng ta tin và được cứu rỗi (Rô-ma 10:17). Vì vậy, chúng ta cần giảm thiểu, loại bỏ, không nghe những gì tiêu cực, xấu xa, dẫn chúng ta đến suy nghĩ đen tối, hành động tội lỗi. Ngược lại, chúng ta cần nghe những điều tích cực dẫn chúng ta đến nếp sống tin kính, đẹp lòng Chúa. Âm nhạc, phim ảnh, chuyện trò, những gì bạn nghe hằng ngày có lành mạnh, tích cực, giúp bạn tăng tiến niềm tin không? Bạn có dành nhiều thì giờ nghe thánh ca, Kinh Thánh, bài giảng Lời Chúa không? Hãy biết chọn lựa “thực đơn” tốt cho đôi tai của mình.

Hãy cẩn thận về những gì mình nói. Lời chúng ta nói có ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta và chính mình nữa. Chúa Giê-xu đến thăm ông Xa-chê. Lời Ngài thay đổi cả cuộc đời ông. Lời nói của chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của con cái chúng ta và của nhiều người xung quanh chúng nữa. Vì vậy Kinh Thánh dạy rằng: “Ðừng để bất cứ lời độc hại nào ra từ miệng anh chị em; nhưng chỉ nói lời tốt lành để xây dựng đem ích lợi cho người nghe” (Ê-phê-sô 4:29 NIV-VPNS).

Hằng ngày bạn nói ra những lời nào? Lời lành, lời chân thật, lời đầy ân sủng, yêu thương, đem khích lệ, an ủi, hy vọng, phấn khởi, cứu rỗi cho bản thân bạn và cho những người nghe bạn; hay là lời dữ, dối trá, thù hằn, ganh ghét làm cho chính bạn, và người nghe bạn nản lòng, thất vọng, và mất niềm tin?

Hãy cẩn thận về những gì mình nghe và nói, vì lời nói có ảnh hưởng rất lớn như hàm thiếc, bánh lái và mồi lửa.

Lạy Chúa xin giúp con biết dùng miệng lưỡi của con đem lại những ảnh hưởng tốt, gây dựng chứ không phải là đả phá.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top