Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2013

Rô-ma 10:8-17
Sống và Chết

 

“Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó” (Châm Ngôn 18:21 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “lưỡi” thường được dùng theo nghĩa đen, nghĩa bóng ra sao? Lưỡi có thể đem đến sống chết thể xác như thế nào? Lưỡi có thể đem đến sống chết tâm linh ra sao?

Lưỡi là một chi thể nằm trong miệng, một bắp thịt có những giây thần kinh vị giác. Trong hệ thống tiêu hóa, lưỡi có chức năng nếm mùi vị thức ăn, giúp trộn thức ăn trong miệng để nhai và đưa vào thực quản để nuốt. Trong lãnh vực truyền thông, lưỡi có chức năng giúp tạo ra những âm thanh câu nói để truyền đạt ý tưởng. Từ “lưỡi” trong ngôn ngữ Việt Nam, còn có nghĩa bóng để chỉ về “lời nói”. Như: “Người này miệng lưỡi lắm”; hay là “Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo”.

Kinh Thánh cũng thường dùng từ “lưỡi” theo nghĩa bóng để chỉ về “lời nói.” Trong ý nghĩa đó, sách Châm Ngôn dạy rất nhiều về “lưỡi.” Châm Ngôn 18:21 dạy rằng: “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó” (BTTHÐ). Như vậy, lời nói có sức mạnh đem đến sự sống hay cái chết. Ghê gớm thật! Mà cũng chính xác lắm! Thật vậy, lời nói có thể đem đến sự sống hay cái chết trên cả hai phương diện thể chất, và tâm linh.

Trên phương diện thể chất: Lời nói có thể cứu người hoặc giết người. Lời nói của một vị quan tòa có thể khiến một nghi can được tiếp tục sống, hay phải lãnh cái chết. Lời nói của Tổng đốc Phi-lát đã khiến Ba-na-ba được sống, và Chúa Giê-xu chịu chết (Ma-thi-ơ 27:15-26).

Lời nói của những nhà chính trị, lãnh tụ có thể khiến cho dân chúng sống trong hòa bình an vui, hay đưa một dân tộc, hay nhiều nước đến chiến tranh chết chóc. Như lời nói của Hitler đã đưa nước Ðức và cả thế giới vào chiến tranh, khiến biết bao triệu người thiệt mạng.

Trong cuộc sống hằng ngày, lời nói an ủi, khích lệ khuyên lơn tốt khiến cho một người đang chán nản, tuyệt vọng, muốn kết liễu cuộc đời, có thể tìm được niềm hy vọng và tiếp tục vui sống. Ngược lại, lời nói chê bai, kết án có thể khiến cho một người đang tươi vui đâm ra chán nản, tuyệt vọng, và có khi tìm đến cái chết. Chúng ta thấy lời nói của Hoàng tử Giô-na-than đã khiến ông Ða-vít thêm vững tinh thần và tiếp tục sống, chịu đựng những nghịch cảnh khi bị Vua Sau-lơ săn đuổi (1 Sa-mu-ên 20). Ngược lại, lời nói của cô Ða-li-la đã khiến ông Sam-sôn buồn bực và cuối cùng đi vào cõi chết (Các Quan Xét 16).

Trên phương diện tâm linh, lời nói có thể đem đến sự sống hay sự chết đời đời.

Trước hết, lời nói bày tỏ đức tin của chúng ta đưa bản thân chúng ta vào sự sống đời đời. Rô-ma 10:9-10 dạy: “Vậy nếu miệng anh em xưng Ðức Chúa Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi” (BTTHÐ). Tại đồi Gô-gô-tha, có hai người ăn cướp cùng chịu đóng đinh với Chúa, nhưng một người bởi lời nói được vào Ba-ra-đi với Chúa, và người kia phải vào chốn khổ hình (Lu-ca 23:30-43). Chính Chúa Giê-xu cũng dạy: “Nhưng Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội” (Ma-thi-ơ 12:36-37)

Lời nói của chúng ta cũng có thể đưa người khác đến sự sống hay sự chết đời đời. Thật vậy, nhờ lời rao truyền của chúng ta mà người khác có thể nghe được Phúc Âm và đặt niềm tin vào Chúa mà họ được sự sống đời đời. Ngược lại, nếu chúng ta làm thinh, không rao truyền Phúc Âm, người ta tiếp tục sống trong tội lỗi, và rồi họ sẽ đi vào sự chết đời đời. Rô-ma 10:17 dạy: “Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Ðấng Cơ Ðốc được rao giảng” (BTTHÐ).

Bạn dùng lời nói của mình làm khí cụ cho sự sống hay cái chết? Lời nói của bạn có đem đến an ủi, khích lệ hay khiến người ta chán nản, tuyệt vọng. Bạn có rao truyền Phúc Âm để đem sự sống đời đời đến cho thân nhân bạn hữu chưa?

Lạy Chúa, xin ban cho miệng lưỡi con những lời đem sự an ủi, khích lệ, nâng đỡ anh chị em con, và cho con luôn nghe được những lời gây dựng đời sống con.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top