Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2013


Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2013

Hê-bơ-rơ 11:8-22
Sống Bởi Ðức Tin (1)

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: ông đi mà không biết mình đi đâu” (câu 8 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong hành trình đức tin của ông Áp-ra-ham, ông gặp khúc quanh quan trọng nào? Hành trình đức tin của bạn đã trải qua những khúc quanh nào? Qua phân đoạn này các ông Y-sác, Gia-cốp và Giô-sép đã bày tỏ đức tin thế nào? Người lân cận có biết đức tin của bạn nơi Chúa không? “Sống bởi đức tin” có nghĩa gì?

Trong chương 11 có nhiều anh hùng đức tin được nói đến nhưng ông Áp-ra-ham là người mà đức tin đã gây vang dội trong thánh sử Cơ Ðốc. Hành trình đời sống, cũng là hành trình đức tin. Ông Áp-ra-ham sẵn sàng vâng lời Ðức Chúa Trời (câu 8): Rời quê hương và “đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” (Sáng Thế 12:1). Bước đi bởi đức tin là làm theo bất cứ điều gì Chúa bảo chúng ta làm, hoàn toàn tin cậy, đầu phục Chúa. Lìa bỏ quê hương không phải là điều lý thú đối với ông Áp-ra-ham, nhưng Ðức Chúa Trời đã sử dụng những bước đi bởi đức tin của ông để làm thay đổi dòng lịch sử. Từ bỏ bà con, quê hương đến một nơi không hề biết, không dự đoán được chuyện gì sẽ xảy đến, nhưng ông Áp-ra-ham vẫn vâng lời Chúa dù phải lang thang như khách lạ. Không chỉ riêng ông mà trọn đời các tổ phụ Y-sác, Gia-cốp, và Giô-sép vẫn là những khách lạ trên đất, họ luôn hướng đến một quê hương cao quý hơn – quê hương trên trời: Chính Ðức Chúa Trời. Vì vậy, trong những ngày lang thang trên đất đó, niềm hy vọng của họ luôn rạng rỡ. Cũng vậy, Cơ Ðốc nhân là lữ khách trên đất này, niềm hy vọng của chúng ta chính là Chúa Vĩnh Hằng.

Ông Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời có quyền làm những điều không thể làm được, không thể xảy ra được và không thể có được. Một đôi vợ chồng trăm tuổi có con thơ là điều không thể. Nhưng đây là điều Ðức Chúa Trời đã làm cho đôi vợ chồng đầu đã bạc trắng này. Rồi khi vợ ông Y-sác hiếm muộn, ông cũng đến với Chúa với trọn lòng tin cậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng Ðức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta mọi điều mình mong ước. Ðôi khi Ngài làm cho chúng ta tin vào một điều gì đó không thể xảy ra. Khi chúng ta tin cậy Ngài, chắc chắn Ngài sẽ đẹp lòng và khiến điều không thể đó sẽ trở thành hiện thực. Cùng đức tin đó, ông Giô-sép tin rằng Ðức Chúa Trời sẽ đem dân Ngài trở về đất hứa dù họ đang sống trong sự phồn thịnh tại Ai Cập, nên ông dặn họ đem theo thi hài của ông.

Ông Áp-ra-ham bằng lòng từ bỏ điều mà ông xem là quý giá hơn hết trong đời ông và sẵn lòng dâng con trai ông làm của lễ thiêu. Là Cơ Ðốc nhân, bạn sẽ trả lời như thế nào nếu có người hỏi: “Bạn xem điều gì quý hơn Ðức Chúa Trời?” Chúa không cấm bạn yêu quý một người nào, hoặc một điều gì trong đời này, nhưng để nắm chặt Ðức Chúa Trời, bạn không thể nắm chặt những điều nay còn mai mất trong đời này.

Ba điều mà ông Áp-ra-ham trải nghiệm, giúp bạn sống bởi đức tin như thế nào? Bước vào năm Quý Tỵ, Chúa muốn bạn vâng lời, tin cậy và phó dâng điều quý trọng nhất cho Chúa, bạn đáp ứng thế nào?

Lạy Chúa, bởi đức tin con trao phó cho Ngài những lo âu trong cuộc sống con. Xin dạy con vâng lời và tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp con yên nghỉ nơi Ngài và sống bởi đức tin mỗi ngày.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top