Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2013

Giô-suê 14:6-15
Thái Ðộ Tích Cực

 

“Ngày nay tôi vẫn còn khoœe mạnh… tôi vẫn còn tràn đầy sinh lực xung phong ra trận như ngày trước” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ca-lép là ai? Lúc trẻ tuổi ông Ca-lép có đặc điểm gì? Khi đến tuổi già, thái độ và cách sống của ông thế nào? Ðiều gì khiến ông Ca-lép có thái độ tích cực đó? Bạn học được điều gì qua ông Ca-lép?

Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta suy ngẫm hôm nay ghi lại tư duy và thái độ tích cực của ông Ca-lép.

Bốn mươi năm trước đó, khi người Do Thái đến biên giới Ðất Hứa Ca-na-an, ông Môi-se sai 12 thám tử, trong đó có ông Giô-suê và ông Ca-lép, đi do thám vùng đất này. Khi trở về, 10 thám tử trình với ông Môi-se một kết luận bi quan: “Chúng ta không thể nào tấn công dân xứ đó vì họ mạnh hơn chúng ta.” Nhưng hai thám tử trong nhóm là ông Giô-suê và ông Ca-lép lại có một cái nhìn tích cực đầy hy vọng. Họ nói: “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta có thể thắng được” (Dân Số Ký 13:30 BTTHÐ).

Vì nghe theo lời của 10 thám tử bi quan, nên người Do Thái khiếp sợ, không chịu tiến vào Ðất Hứa. Họ đòi quay trở lại Ai Cập, nên Ðức Chúa Trời cho Ông Môi-se dẫn họ quay lại hoang mạc, đi lòng vòng nơi đó 40 năm, cho đến khi mọi người trong thế hệ khiếp sợ này chết hết, ngoại trừ ông Giô-suê và ông Ca-lép.

Giờ đây, một một thế hệ mới của người Do Thái, dưới sự lãnh đạo của ông Giô-suê, người lãnh đạo kế tục ông Môi-se, đang đứng trước ngưỡng cửa Ðất Hứa. Ông Ca-lép bấy giờ ở tuổi cao như ông Giô-suê, nhưng ông xin được dự phần trong mục tiêu tiến chiếm Ðất Hứa. Ông nói với ông Giô-suê: “…ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi. Ngày nay tôi vẫn còn mạnh khỏe như ngày ông Môi-se sai tôi ra đi; tôi vẫn còn tràn đầy sinh lực xung phong ra trận như ngày trước. Bây giờ xin ông cấp cho tôi xứ đầy đồi núi này mà CHÚA đã hứa ban cho tôi hôm ấy…” Ở tuổi 85, ông Ca-lép nghĩ mình vẫn làm việc cho Chúa được, ông tin Lời Ðức Chúa Trời hứa ban cho ông lúc ông 45 tuổi vẫn còn hiệu lực. Ông không nói với ông Giô-suê bao năm qua ông đã đổ tất cả tuổi trẻ và sức lực để đạt được Ðất Hứa cho dân Chúa, giờ đây cho ông vùng đất ở đồng bằng để vui hưởng tuổi già. Nhưng ông xin: Cho tôi vùng đồi núi này trong đó có thành trì kiên cố của người A-na-kim. Ông biết chiếm vùng đồi núi này để làm cơ nghiệp không dễ dàng nên ông cầu nguyện: “Xin Ðức Giê-hô-va ở với tôi để tôi đuổi chúng đi.” Tuổi tác tăng nhưng tinh thần và sức sực ông Ca-lép không suy giảm theo thường tình của đời sống.

Là người trẻ, trung niên, hay cao niên, khi 85 tuổi, bạn có tư duy tích cực như ông Ca-lép không? Nhìn vào tương lai bạn có nài xin Chúa thực hiện lời hứa của Ngài: “Xin cho con xứ đồi núi này mà Chúa đã hứa,” xin cho con thực hiện được mơ ước Chúa đặt trong lòng con vì con tin con có thể làm được mọi sự nhờ Ngài ban thêm sức cho con? Cầu xin Chúa cho chúng ta luôn có tư duy tích cực về bản thân mình để có những hành động tích cực trước những thách thức trong cuộc sống.

Xin Chúa ban cho con tinh thần tích cực, đức tin và lòng nương cậy nơi Ngài trọn vẹn như ông Ca-lép. Dù tuổi trẻ hay đã về chiều cũng không hề thay đổi.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top