Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 7/1/2013

1 Phi-e-rơ 1:3-4
1 Cô-rinh-tô 15:9-10

Giá Trị Thật của Bản Thân

“Nhưng nhờ ân suœng của Ðức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay” (câu 10a BTTHÐ)

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận biết gì về mình? Ðâu là giá trị thật của bản thân bạn? 1 Phi-e-rơ 1:3-4 cho mthấy ân sủng của Chúa giúp bạn thấy gì về mình? Qua kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô (1 Cô-rinh-tô 15:9-10) giúp bạn biết về mình thế nào? Biết Chúa đang ngự trong đời sống, giúp bạn thấy gì về giá trị của đời sống mình?

Nhiều người không nhìn đúng về bản thân vì những thất bại, đau buồn của quá khứ; hoặc vì những tật xấu, thói quen tội lỗi; hoặc sống dựa trên những thành quả hay sự đánh giá của người khác… Chúng ta cần nhìn đúng về bản thân qua Chúa, qua Lời Ngài để sống theo đường lối Chúa muốn. Sứ đồ Phi-e-rơ giúp chúng ta có cái nhìn đúng về mình: Trong Chúa Giê-xu, chúng ta được Ngài đổi mới – được tái sinh. Không nên để quá khứ tội lỗi trì kéo khiến chúng ta không thể sống đời mới trong Chúa, vì khi thật lòng ăn năn, xưng tội với Chúa, chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ và tình yêu của Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu (1 Giăng 1:9). Sau khi xưng tội, chúng ta vẫn phải sống với những hậu quả của tội lỗi, nhưng Ðức Chúa Trời không hình phạt tội lỗi chúng ta. Ngài kỷ luật để đem chúng ta trở lại con đường chính đáng hầu chúng ta có thể tiếp tục kinh nghiệm tình yêu và chương trình của Ngài cho đời sống chúng ta. Những điều đó do lòng thương xót và ân sủng dư dật của Ngài ban cho, để chúng ta nhận biết bản thân mình một cách đúng đắn. Nhận biết Ðức Chúa Trời nhìn chúng ta thế nào, Ngài nghĩ và mong muốn gì nơi chúng ta là điều rất quan trọng (1 Phi-e-rơ 1:3-4). Những tranh chiến nội tâm có thể đem chúng ta đến gần Chúa và làm mạnh mẽ đức tin chúng ta khi kinh nghiệm sự thành tín của Ngài qua sự tha thứ và kéo chúng ta đến gần Ngài. Học biết tấm lòng của Chúa, nhận biết Ngài yêu thương, ban những điều tốt đẹp, và chăm sóc chúng ta như thế nào là sự học biết cần thiết khiến chúng ta tin cậy Ngài. Ân sủng của Ðức Chúa Trời là một món quà. Bởi ân sủng của Ngài chúng ta được chữa lành những vết thương của quá khứ và được tự do để sống một đời sống mới. Chúng ta cần thay đổi suy nghĩ của mình, hạ mình tiếp nhận ân sủng Chúa ban và sống bởi ân sủng của Ngài, qua đó chúng ta có cái nhìn đúng về mình.

Sứ đồ Phao-lô có một quá khứ tội lỗi đối với Chúa và Hội Thánh (Công Vụ 9:1-2). Sau kinh nghiệm gặp Chúa trên đường Ða-mách, ông tin Chúa và được Ngài kêu gọi làm sứ đồ cho Dân Ngoại. Ông Phao-lô xấu hổ về bản thân của mình trước kia, nhưng ông có cái nhìn tích cực trong lăng kính của tình yêu và ân sủng Ðức Chúa Trời ban cho. Ông nói: “Tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bức hại Hội Thánh của Ðức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Ðức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy” (1 Cô-rinh-tô 15:9-10). Nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình, chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Ðấng vĩ đại ở trong mình, vì “Ðấng ở trong các con vĩ đại hơn người ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4); và “Ngài bao phủ người, săn sóc ngươi, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình” (Phục Truyền 32:10).

Ma quỷ làm chúng ta phân tâm, tập trung vào tình cảnh của mình. Ðức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn xem Ngài, tập trung vào Ðấng ở trong chúng ta. Chúng ta cần điều chỉnh cách nhìn về bản thân mình cho đúng với cái nhìn của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta.

Những điều nào còn trì kéo làm bạn không thấy giá trị thật của bản thân mình? Bạn điều chỉnh cách nhìn về bản thân mình như thế nào?

Tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài, của ân sủng Ngài trong đời sống con, giúp con thấy được giá trị thật của bản thân để vững tin khi bước vào cuộc đời và được Chúa dùng như một công cụ của ân sủng Ngài cho người khác.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top