Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2013

Thi Thiên 59:1-17
Ai Sẽ Phân Rẽ Chúng Ta?

 

“Lạy Chúa là sức lực con, con sẽ ca ngợi Ngài; vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của con, tức là Ðức Chúa Trời đầy lòng nhân từ với con” (câu 17 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ða-vít nêu những nỗi lo nào của ông trước kẻ thù? Ông đã dựa trên điều gì để đối phó với kẻ thù? Chúng ta dựa trên điều gì để đối diện với những hoạn nạn trong thế gian? Ðiều này có ý nghĩa thế nào với bạn?

Không ai muốn có kẻ thù. Chúng ta cố sống hòa thuận với láng giềng, khoan dung, tha thứ, và gìn giữ miệng lưỡi mình, để không phải buông ra những lời như: “Bọn khát máu,” “tru như chó,”“miệng chúng tuôn lời mắng chửi” (câu 2, 6, 7). Tuy nhiên, chính Chúa Giê-xu đã phán: “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33), và những ai thực sự bước đi theo Ðấng Cơ Ðốc sẽ thấy điều này là đúng.

Mặc dù ông Ða-vít là người đã viết Thi Thiên này, nhưng Cơ Ðốc nhân thường liên tưởng đến chính Chúa Giê-xu, Ðấng công bố về vương quốc Ðức Chúa Trời qua lời nói và hành động của Ngài, và bị những kẻ chống đối thù nghịch. Hiểu theo cách này, những lời đầy tâm huyết của Thi Thiên 59 giúp chúng ta hiểu đôi điều về ý nghĩa của lời cầu nguyện: “Nước Cha được đến,”“Cứu chúng con ra khỏi điều ác.”

Thi Thiên này chia làm hai phần khá cân đối (câu 1-10 và 11-17). Trong mỗi phần, tác giả đi từ nỗi lo trước kẻ thù và điều Ðức Chúa Trời cần làm đối với chúng; ông cũng nói đến niềm tin vào Ðức Chúa Trời là sức lực, nơi ẩn náu và Ngài là Ðấng nhân từ đối với ông (câu 9, 17). Không gì có thể phân rẽ ông, cũng như chúng ta khỏi sự nhân từ của Ðức Chúa Trời. Với sự nhân từ của Ðức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu khỏi mọi điều ác, được thêm sức, và được an toàn.

Chúa Giê-xu phán trong Giăng 16:33: “Hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” Nhận biết và sống với điều này chính là ý nghĩa của việc “đồng cai trị với Ðấng Cơ Ðốc,” ngay khi chúng ta còn ở giữa thế gian.

“Không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự nhân từ của Ðức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu.” Hãy suy ngẫm ý nghĩa của lời hứa này và việc bạn “đồng cai trị với Ðấng Cơ Ðốc.” Hãy dâng lời tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, dù con yếu đuối ra sao hoặc đang trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn hứa rằng không điều gì có thể phân rẽ con khỏi sự nhân từ của Ngài. Xin tạ ơn và tôn ngợi Chúa bằng cả tấm lòng con.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top