Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 31/1/2013

Hê-bơ-rơ 10:19-39
Kiên Trì Giữ Niềm Tin

“Nhưng chúng ta chẳng phải là người lui bước và bị hủy diệt, mà là người vững đức tin và được cứu rỗi” (câu 39 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu chúng ta có thể đến gần Ðức Chúa Trời? Vì lẽ gì mà có những người không còn nhóm hiệp thông công với anh chị em cùng đức tin? Làm thế nào để bạn ngày càng gắn bó với nhà Chúa?

Qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được quyền làm con Ðức Chúa Trời, tức là nhờ máu hay thân xác Ngài làm sinh tế chuộc tội mà chúng ta đến gần Ngài (câu 19-22). Dù đã được làm con Ðức Chúa Trời, chúng ta cũng phải đến gần Ngài với tấm lòng trong sạch, chân thành và với niềm tin vững chắc (câu 22). Không giữ vững đức tin, không thể sống đẹp lòng Ngài (Hê-bơ-rơ 11:6).

Tác giả Hê-bơ-rơ nêu ra một vấn đề mà các tín hữu Hê-bơ-rơ và chúng ta thường mắc phải: Ngưng nhóm họp thông công với anh chị em cùng đức tin. Không nên để điều này xảy ra giữa vòng chúng ta. Nhờ nhóm họp trong tinh thần thông công, chúng ta mới khích lệ, gây dựng lẫn nhau và cũng giúp đức tin của chúng ta ngày càng vững mạnh (câu 24). Chúng ta có thể đưa ra nhiều lý do, nhưng nếu Ðức Chúa Trời là đối tượng chính cho sự thờ phượng, nhóm họp thì sự bức hại của con người, hoặc vì những anh chị em khác không “hợp ý” mình, không làm gương tốt, ngay khi nghĩ mình không cần ai nâng đỡ, hay không ai cần mình nâng đỡ… đều không là lý do chính đáng cho việc bỏ nhóm họp thờ phượng Ðấng chúng ta yêu thương. Nếu chúng ta không đi nhà thờ bởi vì lỡ phạm tội, thì cần ăn năn và từ bỏ tội lỗi chứ không phải bỏ nhóm họp.

Ngoài việc nhắc nhở chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm họp thông công với anh em cùng đức tin, tác giả cũng đề cập đến những người cố tình phạm tội “giày đạp Con Ðức Chúa Trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình, lại còn xúc phạm Thánh Linh của ân điển” (câu 29 BTTHÐ); “chính họ đóng đinh Con Ðức Chúa Trời một lần nữa, và công khai sỉ nhục Ngài” (Hê-bơ-rơ 6:6b BTTHÐ). Người phạm tội như thế chứng tỏ rằng họ biết chân lý nhưng không có đức tin thật nơi Ðức Chúa Trời, nếm đạo lành nhưng không tin Chúa, chắc chắn họ sẽ chết thuộc thể lẫn thuộc linh đời đời không phương cứu vãn.

Ðể kiên trì trong đức tin, tác giả khuyên chúng ta nhớ lại – Nhớ lại những ngày mới tin nhận Chúa – tiếp nhận ánh sáng (câu 32), lúc gặp khó khăn, bức hại (câu 33), lúc chia sẻ nâng đỡ tinh thần lẫn nhau trong đức tin (câu 34). Những điều đó giúp chúng ta nhớ mình “còn của cải tốt hơn và trường cửu.” Ðiều đó giúp chúng ta kiên quyết giữ vững đức tin vì Lời Chúa hứa ban cho chúng ta phần thưởng rất lớn (câu 35-36). Kết luận phân đoạn này, tác giả xác quyết vị trí của chúng ta: Người giữ vững đức tin và được cứu rỗi.

Bạn góp phần thế nào để tinh thần thông công, hiệp một trong Hội Thánh địa phương của bạn ngày càng bền vững hơn?

Lạy Chúa, xin giúp con gần Ngài và gắn bó với Hội Thánh địa phương của con, thường xuyên nhóm họp để thắt chặt tình thân hữu Cơ Ðốc qua những việc làm yêu thương, gây dựng, nâng đỡ nhau.

 

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top