Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2013

Hê-bơ-rơ 10:1-18
Ðược Nên Thánh

“Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Chúa Giê-xu Cơ Ðốc một lần đủ cả” (câu 10 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1 nói đến những điều tốt lành nào? Vì sao những người thờ phượng Ðức Chúa Trời trong thời Cựu Ước vẫn cảm thấy tội lỗi và lương tâm tiếp tục lên án họ? Nhờ đâu bạn được thánh hóa? Bạn sống thế nào với đời sống được thánh hóa?

Luật pháp của người Giu-đa và giao ước cũ chỉ là hình bóng của những điều tốt lành sẽ xảy đến (câu 1; 8:5). Những điều tốt lành này là sinh tế của Chúa Giê-xu, chức Thượng Tế của Ngài, sự cứu chuộc và sự sống đời đời mà Ngài hứa ban cho chúng ta. Luật pháp của người Giu-đa và những sinh tế trong thời Cựu Ước phải dâng đi dâng lại hằng năm, không thể khiến người thờ phượng Ðức Chúa Trời được trọn vẹn hoặc tẩy sạch tấm lòng. Dù cố gắng làm theo luật pháp và dâng sinh tế nhưng họ vẫn cảm thấy tội lỗi và lương tâm họ tiếp tục lên án họ. Ðây là lý do họ vẫn cậy các thầy tế lễ tiếp tục dâng sinh tế chuộc tội cho họ.

Với lương tâm dính dấp đến tội, con người không thể đến gần Ðức Chúa Trời. Qua sinh tế là thân thể của Chúa Giê-xu dâng lên Ðức Chúa Trời, lương tâm chúng ta được tẩy sạch. Câu 10 khẳng định chúng ta được nên thánh nhờ Chúa Giê-xu dâng thân thể Ngài làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Tiếp theo: “Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi” (câu 14 BTTHÐ), nghĩa là khi chúng ta được xưng công chính trong mắt Ðức Chúa Trời (Rô-ma 5:1), công việc ở trên đất của Chúa Giê-xu đối với chúng ta đã hoàn tất.

Ðức Chúa Trời muốn bạn được thánh hóa trong đời này và ngày càng được nên thánh hơn. Vì thế bạn phải tiếp tục thánh hóa trong đời sống thường ngày của bạn. Làm thế nào để bạn ngày càng thánh hóa hơn?

Tạ ơn Chúa, nhờ máu Ngài mà lòng con được tẩy sạch. Xin tiếp tục thanh tẩy và thánh hóa con mỗi ngày bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh và Lời Hằng Sống của Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top