Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2013

Sáng Thế Ký 1:26-27
Tư Duy Tích Cực Về Bản Thân

 

“Ðức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ” (câu 27 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Cách Ðức Chúa Trời tạo dựng con người có gì đặc biệt? Ðức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài có nghĩa gì? Tại sao Ðức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài? Việc Ðức Chúa Trời tạo dựng loài người giúp bạn suy nghĩ gì về bản thân mình?

Chúng ta thường suy nghĩ hoặc đánh giá bản thân mình quá thấp hoặc quá cao, vì vậy Ðức Chúa Trời ban những chân lý trong Kinh Thánh giúp chúng ta nhìn và nghĩ đúng đắn về chính mình.

Chúng ta dễ dựa vào bề ngoài để đánh giá. Nhưng Ðức Chúa Trời dựng nên chúng ta không chỉ có bề ngoài. Cái nhìn và suy nghĩ về bản thân thật ra không thể dựa vào hoàn cảnh, tài sản, hay con người, vì tất cả những điều này không chắc chắn. Nếu bạn dựa vào những thứ thuộc về thế gian để đánh giá con người của mình thì hôm nay bạn cảm thấy yêu đời, hạnh phúc; nhưng ngày mai bạn sẽ cảm thấy chán đời đến nỗi muốn tự tử. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa: “Vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên nài anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình” (Ê-phê-sô 4:17).

Bạn phải nhận biết chân lý Kinh Thánh: “Ðức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ” (câu 27). Ðức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ và trái đất này, rồi Ngài quyết định dựng nên bạn trong ảnh tượng của Ngài. Không có một tạo vật nào khác đã được Ngài dựng nên theo cách đó. Chúng ta là những tạo vật duy nhất Ðức Chúa Trời quyết định tạo nên theo hình ảnh Ngài. Chính điểm này làm cho bạn có giá trị và độc đáo. Chúng ta cần nhận biết mình là tạo vật đặc biệt và rất quý báu đối với Ðức Chúa Trời.

Cách Ngài tạo nên chúng ta cũng rất đặc biệt. Thân thể chúng ta được tạo nên do bụi đất, nhưng được Chúa đặt thần linh sống vào bên trong: “Hà sinh khí vào mũi – thì người trở nên một sinh linh” (2:7). Ðây chính là chìa khóa để phá vỡ những tư tưởng tiêu cực về bản thân bạn. Cách bạn nhìn chính mình không đặt trên những lý thuyết thế tục, nhưng đặt trên Ðức Chúa Trời là Ðấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi.

Chúng ta có cái nhìn tích cực về bản thân vì Ðức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta một cách quý báu và đặc biệt. Giá trị của bạn đặt trên quyết định của Ðức Chúa Trời làm bạn trở nên giống Ngài, mang dấu ấn và hình ảnh của Ngài.

Khi nắm vững chân lý này, bạn sẽ nghĩ tích cực về mình vì giá trị của bạn đến từ Ðức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Chẳng phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền sao? Dù vậy, Ðức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Ðừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ” (Lu-ca 12:6-7). Khi bạn bị cám dỗ suy nghĩ tiêu cực về mình, hãy nhớ đến câu Kinh Thánh này. Bạn là người rất đặc biệt đối với Chúa, Ngài quan tâm về bạn đến nỗi Ngài đã đếm bạn còn có bao nhiêu sợi tóc trên đầu! Nhận biết giá trị về chính mình một cách đúng đắn giúp bạn vững tin – đức tin vươn lên, vững tiến vào đời sống hằng ngày.

Trong đời sống hằng ngày, cách nào bày tỏ bạn tin vào chính bạn một cách đúng đắn? Suy nghĩ đúng về chính mình giúp ích gì cho đức tin của bạn?

Tạ ơn Chúa đã tạo dựng con theo hình ảnh Ngài khiến con có giá trị đặc biệt trong cuộc đời này, xin Chúa giúp đức tin con mỗi ngày vươn lên mạnh mẽ.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top