Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2013

Hê-bơ-rơ 9:1-28
Chỉ Dâng Một Lần

“Ðấng Cơ Ðốc đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người” (câu 28a BTTHÐ).

Câu hoœi suy ngẫm: Giao ước cũ có hiệu lực thế nào? Hiệu lực của giao ước mới ra sao? Nhờ đâu ngày nay chúng ta có thể trực tiếp bước vào sự hiện diện của Ðức Chúa Trời? Nhờ đâu lương tâm bạn được tẩy sạch?

Phân đoạn này và một số nơi khác trong Cựu Ước giúp chúng ta hiểu rằng trừ thầy thượng tế mỗi năm bước vào Nơi Chí Thánh một lần, không một ai được phép bước vào nơi này. Khi đền tạm đầu tiên vẫn còn, nghĩa là giao ước cũ vẫn hiệu lực, đường vào Nơi Chí Thánh nơi hiện diện của Ðức Chúa Trời, vẫn đóng kín đối với người Giu-đa. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài đã dâng chính thân thể và đem chính máu Ngài vào sự hiện diện của Ðức Chúa Trời (câu 12). Bằng cách này, Ngài chuộc hết mọi tội của những ai tin Ngài và mở ra con đường cho họ trực tiếp bước vào sự hiện diện của Ðức Chúa Trời.

Các sinh tế và của dâng thuộc giao ước cũ không thể thanh tẩy lòng người hoặc làm sạch lương tâm của người thờ phượng Ðức Chúa Trời. Không có lương tâm trong sạch, không ai có thể đến gần Ðức Chúa Trời. Chỉ qua sinh tế của Chúa Giê-xu và qua Chúa Thánh Linh ngự trong đời sống, chúng ta mới có được lương tâm được tẩy sạch. Sinh tế dâng bởi Chúa Giê-xu thỏa mãn tất cả yêu cầu của Cựu Ước, chỉ một lần là đủ cho tất cả. Qua sự chết của Chúa Giê-xu, chuộc tội một lần đủ cho mọi tội lỗi chúng ta (câu 25-26). Loài người chết một lần, vì thế không cần thiết Chúa Giê-xu phải dâng lại sinh tế. Sinh tế dâng một lần của Ngài đủ để chuộc tội của toàn thể nhân loại (Giăng 1:29).

Sau sự chết của loài người là sự phán xét. Sau sự chết của Chúa Giê-xu là sự cứu rỗi cho tất cả ai tin Ngài. Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Một ngày kia bạn sẽ nhận đầy đủ gia sản của bạn trên thiên đàng mà Ngài đã hứa cho bạn. Vì thế bạn đừng mệt mỏi, sờn lòng nhưng tiếp tục kiên nhẫn và giữ vững đức tin.

Lạy Chúa, con mãi mãi biết ơn Ngài vì thân và máu của Ngài đã đổ ra vì con. Xin giúp con vững tin nơi Ngài, yêu kính và trung tín phục vụ Ngài trọn đời con.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top