Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2013

Thi Thiên 62:1-12
Ðức Tin Tăng Trưởng qua Nghịch Cảnh

 

“Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn” (câu 8a BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Thi Thiên này, ông Ða-vít đối diện với hoàn cảnh nào? Trong bối cảnh đó, đức tin của ông đã thể hiện thế nào? Khi ở trong hoàn cảnh tương tự, đức tin của bạn thể hiện ra sao? Qua đó, bạn nhận biết gì về Chúa?

Ðối với đức tin, mọi thời đại đều có những khủng hoảng. Ðôi khi chúng ta nghĩ vô tín là hiện tượng của ngày nay, chứ người xưa sống trong nhận thức về sự hiện diện và quyền năng của Ðức Chúa Trời, không đối mặt với nghi ngờ và nhạo báng như chúng ta ngày nay. Chúng ta cũng nghĩ thời xưa mọi người đều là tín hữu, và việc phục vụ Chúa được dễ dàng hơn. Không phải vậy! Thi Thiên này cho chúng ta thấy các đầy tớ của Chúa phải giữ đức tin mình trong sự chống đối dữ dội (câu 3, 4), họ phải đề phòng những người có quan điểm khác lạ về hạnh phúc và sự an toàn (câu 10).

Tuy nhiên, không chỉ vượt qua sự công kích, trên thực tế, đức tin đó tăng trưởng mạnh mẽ. Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hy vọng, và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Ðức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Chúa Thánh Linh là Ðấng đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:3-5 BTTHÐ). Do đó, chúng ta thấy đức tin của tác giả Thi Thiên 62 tăng trưởng trong ngich cảnh. Lúc đầu, ông xác định đức tin nơi một mình Ðức Chúa Trời, là vầng đá, sự cứu rỗi, và nơi ẩn náu của ông. Ông có vẻ yếu đuối trước người khác (“một cái vách nghiêng, một hàng rào sắp ngã”; câu 3b), nhưng sự chống đối của họ làm cho đức tin ông được tươi mới (câu 5-7). Sau đó, ông còn kêu gọi người khác tin cậy Ðức Chúa Trời (câu 8), và cuối cùng bày tỏ sự tin quyết (“Ðức Chúa Trời có phán một lần, con có nghe điều này hai lần”; câu 11a) rằng Ðức Chúa Trời quyền năng và hoàn toàn đáng tin cậy (câu 11, 12).

Ðức tin của bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào trong những thời điểm và quyết định khó khăn? Nếu bạn đang trong hoàn cảnh như vậy, hãy tin cậy Chúa và trình dâng vấn đề đó lên cho Ngài.

Lạy Chúa, khi ‘thế giới của con’ dường như sụp đổ, xin nhắc nhở con về quyền năng Ngài. Xin giúp con nhớ và tin cậy rằng: Với Chúa, mọi sự đều có thể.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top