Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2013

1 Sa-mu-ên 24:1-23
Yêu Thương Kẻ Thù

 

“Nhưng Ta phán cùng các con: Hãy yêu người thù nghịch, và cầu nguyện cho người bức hại các con” (Ma-thi-ơ 5:44 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Ða-vít không giết Vua Sau-lơ khi có cơ hội? Vì sao ông Ða-vít ra gặp Vua Sau-lơ? Những điều ông Ða-vít nói tác động đến Vua Sau-lơ như thế nào? Vua Sau-lơ có thật sự ăn năn không? Cách ông Ða-vít đối xử với Vua Sau-lơ giúp bạn rút ra nguyên tắc sống nào?

Với lực lượng đông gấp năm lần lực lượng của ông Ða-vít, Vua Sau-lơ tiếp tục truy đuổi ông Ða-vít đến tận hang đá Ên-ghê-đi nằm ở phía tây Biển Chết. Ðây là vùng núi đá hoang vắng với những vách đá cheo leo và các vực sâu. Ông Ða-vít và người của ông chọn một trong những hang động ở đây để ẩn náu. Vua Sau-lơ lại vào đúng hang động này để đại tiện. Ðây là cơ hội để ông Ða-vít trừ khử con người đã ráo riết truy đuổi ông. Ông Ða-vít không làm như thế. Ðây là trường hợp điển hình cho thấy cùng một sự việc, nhưng cái nhìn và kết luận của con người thật khác nhau. Người của Ða-vít cho rằng đây là lúc Ðức Chúa Trời trao Vua Sau-lơ vào tay ông Ða-vít (câu 5). Nhưng ông Ða-vít cho đây là cám dỗ phạm tội hại mạng sống người chịu xức dầu của Ðức Chúa Trời (câu 7). Dù ông Ða-vít nghĩ rằng Vua Sau-lơ đáng chết, ông cũng không thể trở thành đao phủ để giết hại Vua Sau-lơ.

Sau khi cắt vạt áo choàng của Vua Sau-lơ, ông Ða-vít quyết định mặt đối mặt với Vua Sau-lơ. Ðây là việc làm can đảm, bởi làm như thế chẳng khác nào tự nộp mạng cho Vua Sau-lơ. Tuy nhiên, như vậy tốt hơn là tiếp tục trốn tránh. Lại càng tốt hơn nữa khi có cơ hội giúp Vua Sau-lơ nhìn thấy sự trong sạch của ông Ða-vít và nhận thức về sự sai trật của mình. Sau khi lắng nghe ông Ða-vít nói, Vua Sau-lơ đã bật khóc và nói rằng ông đã sai lầm vì có ác tâm với ông Ða-vít. Vua Sau-lơ buộc lòng công nhận ông Ða-vít công chính hơn mình, mà còn công nhận ông Ða-vít sẽ là vua Ít-ra-ên (câu 18, 21). Sau khi cam kết với Vua Sau-lơ, ông Ða-vít trở lại nơi đồn lũy của ông (câu 23), bởi ông không thể tin lời Vua Sau-lơ. Nếu cả tin và khinh xuất, ông Ða-vít có thể bị hại, vì chẳng bao lâu sau, Vua Sau-lơ lại trở mặt và tiếp tục tìm hại ông.

Ông Ða-vít không giết Vua Sau-lơ khi có cơ hội, nhưng ông đã cắt vạt áo choàng của vua rồi trực tiếp đối diện với vua để cảnh cáo về những sai phạm của vua đối với ông. Yêu thương kẻ thù không phải là dung dưỡng hay bỏ qua tội lỗi, nhưng bằng nhiều cách giúp thù nghịch mình thấy được tội lỗi để có cơ hội ăn năn, quay trở lại với Chúa, sống cuộc đời công chính.

Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu chịu nhiều áp lực như ông Ða-vít? Ai đang “thù nghịch” với bạn? Bạn áp dụng bài học này thế nào với người ấy?

Lạy Cha trên trời, khi phải chịu nhiều áp lực một cách bất công, khi kẻ thù nghịch tấn công con, xin Ngài ban cho con sức chịu đựng và sự can đảm để làm điều Ngài muốn, chứ không phải điều con muốn.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top