Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 24/1/2013

1 Sa-mu-ên 23:1-14
Ðược Che Chở và Hướng Dẫn

 

“Ða-vít ở các nơi hiểm trở trong hoang mạc thuộc vùng đồi núi trong hoang mạc Xíp. Sau-lơ săn đuổi ông hằng ngày, nhưng Ðức Chúa Trời không phó ông vào tay Sau-lơ” (câu 14 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ða-vít tìm biết ý Ðức Chúa Trời bằng cách nào? Ðiều gì khiến cho ông sẵn sàng làm việc nghĩa mà không ngại hiểm nguy? Ðiều nào cho thấy sự bội bạc và ích kỷ của con người? Bạn tỏ lòng tri ân người đã đem lại sự giải cứu cho bạn hay những người đã hào hiệp giúp bạn như thế nào?

Tác giả Sa-mu-ên thường xuyên đối chiếu việc làm của ông Ða-vít và Vua Sau-lơ. Mô tả việc Vua Sau-lơ hủy diệt thành Nóp nối tiếp theo sự giải cứu Kê-i-la của ông Ða-vít. Ðây là một thành phố nằm cạnh biên giới Phi-li-tin, ở về phía đông nam của Gát. Những người giúp đỡ ông Ða-vít không muốn chạm trán với người Phi-li-tin đang khi họ trốn tránh Vua Sau-lơ. Cùng lúc phải đối đầu với hai kẻ thù thật nguy hiểm. Trong tình thế như vậy ông Ða-vít vận dụng đức tin tìm biết ý muốn Ðức Chúa Trời, và ông vâng lời Ngài. Khi giải cứu người Kê-i-la, ông Ða-vít đã bày tỏ lòng thương xót, quên mình và giữ lòng can đảm của một nhà lãnh đạo. Ðây là điều không có nơi Vua Sau-lơ.

Một điểm khác mà chúng ta cần lưu ý là ông Ða-vít quan tâm đến việc tìm biết ý muốn Ðức Chúa Trời. Nhiều lần ông cầu xin Ðức Chúa Trời giúp đỡ. Ông Ða-vít đặt câu hỏi với Ðức Chúa Trời (câu 10, 12), thầy tế lễ sử dụng ê-phót (xem Xuất Ai Cập 26:6-14) để tìm biết câu trả lời “có” hoặc “không,” hay “nên” hoặc “không nên” từ Ðức Giê-hô-va. Chúng ta không thể hiểu hết sự kỳ diệu về cách trả lời của Ðức Chúa Trời thông qua ê-phót trong thời Cựu Ước, nhưng điều chúng ta học được là những con người sống cách đây ba nghìn năm dù không có Kinh Thánh như chúng ta, họ xem trọng vô cùng việc tìm kiếm ý muốn Ðức Chúa Trời. Ðây là điều mà chúng ta cần trân trọng.

Trong khi ông Ða-vít liều mình cứu Kê-i-la, thì dân thành này lại là những người bội bạc. Có thể họ biết rõ Vua Sau-lơ và những gì vua đã làm cho thành Nóp, vì thế họ sẵn sàng giao nộp ông Ða-vít để được an thân. Thật dễ tìm thấy những con người hai lòng, sẵn sàng phản bội người đã làm ơn cho mình vì lợi ích cá nhân, còn người trung thành thì ngày càng khó kiếm. Có thể nói tại Kê-i-la, ông Ða-vít tiếp tục học biết về bản chất thật của con người. Dù vậy, ông không ích kỷ đối với những người vô ơn và phản bội ông, vì thế Ðức Chúa Trời luôn che chở và hướng dẫn ông.

Làm thế nào bạn biết được ý muốn Ðức Chúa Trời khi ở trong hoàn cảnh khó khăn? Biết ý Chúa, bạn có sẵn sàng vâng phục không? Tại sao?

Xin Chúa hướng dẫn con bởi Chúa Thánh Linh và Lời Ngài để con không lầm lạc. Con tin người đi theo lòng Ngài sẽ được Ngài yêu thương, che chở và hướng dẫn.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top