Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2013

3 Giăng 1-13
Cùng Nhau Làm Việc cho Chân Lý

“Chúng ta phải bày tỏ lòng hiếu khách đối với những người ấy để chúng ta trở thành người cùng làm việc vì chân lý” (câu 8 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gai-út có những điểm tốt nào? Vì sao lòng hiếu khách và sự giúp đỡ rất quan trọng đối với những người đi khắp nơi rao giảng Tin Lành? Bạn đã giúp gì và sẽ tiếp tục hỗ trợ những người đi ra phục vụ Đấng Cơ Đốc như thế nào?

Có ba ông Gai-út Tân Ước (Công Vụ 19:29; 20:4; Rô-ma 16:23), nhưng đa số các học giả nghĩ rằng Sứ đồ Giăng viết cho một ông Gai-út thứ tư. Ngoài những điều Sứ đồ Giăng viết, chúng ta không biết thêm chi tiết nào về ông Gai-út nầy. Theo Sứ đồ Giăng, đây là người nhân từ, có lòng hiếu khách. Nhiều lần ông Gai-út đã giúp đỡ những người rao truyền Phúc Âm, dù ông chưa hề gặp gỡ nhiều người trong số họ. Dù họ là khách lạ, nhưng ông vâng lời Đức Chúa Trời dạy, đã tiếp đãi họ nồng hậu (Hê-bơ-rơ 13:2).

Trong thời của Sứ đồ Giăng, những người rao giảng Phúc Âm không đủ khả năng để ở lại đêm trong các quán trọ. Vì thế họ trông nhờ vào lòng hiếu khách của các tín hữu nơi họ đến truyền giáo. Để tránh việc Dân Ngoại cho rằng những người rao giảng Phúc Âm chỉ nhằm tìm kiếm thức ăn và chỗ ở, những giáo sĩ tiền phong nầy không trọ nơi nhà của những người không tin Chúa Giê-xu. Vì thế lòng hiếu khách và sự hỗ trợ của các tín hữu rất quan trọng đối với họ. Khi làm như thế, các tín hữu trở thành người đồng công với các giáo sĩ rao giảng chân lý.

Cũng vậy, ngày nay chúng ta cần sẵn sàng hỗ trợ những người đi ra trong Danh Chúa Giê-xu để phục vụ và rao giảng Phúc Âm (Giăng 13:20). Một số Cơ Đốc nhân được kêu gọi để đi ra phục vụ Đấng Cơ Đốc; một số khác được kêu gọi ở lại nhà để phục vụ Ngài bằng cách bày tỏ lòng hiếu khách, dâng hiến tiền bạc, cung ứng các phương tiện và cầu nguyện cho những người ra đi. Vì thế, tất cả chúng ta dù ra đi hay ở nhà đều được kêu gọi cùng làm việc cho chân lý như nhau.

Sứ đồ Giăng cũng cảnh cáo Hội Thánh đừng để những người quan tâm đến quyền lợi riêng tư và sự thăng tiến của bản thân họ làm xáo trộn Hội Thánh và xử tệ với những người rao truyền Phúc Âm (câu 9, 10). Đừng để cho những điều tồi tệ như ông Đi-ô-trép đã làm bắt rễ trong Hội Thánh. Không có chỗ cho những người thích tìm kiếm lợi riêng và đấu đá nhau trong vương quốc Đức Chúa Trời để củng cố chỗ đứng của mình. Thế gian ghen ghét những ai kêu gọi con cái của thế gian ăn năn, nhưng trong thời buổi mà sự u ám ngày càng dày đặc che phủ thế gian, thì chúng ta, con của sự sáng, phải chú vào những việc lành, tích cực rao truyền sự chết của Chúa Giê-xu.

Mệnh lệnh sau cùng của Chúa cho mỗi chúng ta là truyền bá Danh Ngài. Trong năm qua bạn dự phần trong việc truyền giáo như thế nào? Bạn có cam kết trong năm 2014 sẽ thực hiện mệnh lệnh nầy của Chúa tích cực hơn không? Cách nào?

Lạy Chúa, xin ban cho cái nhìn mới về thế giới nầy và dùng con trong việc rao truyền Phúc Âm bắt đầu bằng sự hỗ trợ cầu nguyện, dâng hiến, sau đó là đi ra để đồng công với các sứ giả rao giảng Tin Lành.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 5.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top