Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 23/1/2013

Phi-líp 4:4-13
Sống Thỏa Lòng

 

Tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô viết thư này khi ông ở trong hoàn cảnh nào? Trong tình cảnh đó làm sao ông có thể sống vui mừng và thỏa lòng? Bí quyết nào giúp ông học được sự thỏa lòng? Bạn đang mơ ước điều gì? Làm sao để bạn có được đời sống thỏa lòng?

Trong phần Kinh Thánh đọc hôm nay, Sứ đồ Phao-lô nói ông đã học được bí quyết sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, dù tốt đẹp hay khó khăn. Bạn có ngạc nhiên khi biết ông viết thư này lúc đang bị cầm tù, không biết tương lai của mình sẽ thế nào không?

Chúng ta thường bất mãn, thất vọng khi đời sống lâm vào tình trạng khó khăn. Cho nên chúng ta tự hỏi làm sao có thể thỏa lòng khi ở giữa những thử thách khó khăn, nhất là khi không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm mà mình đang tiến tới?

Sứ đồ Phao-lô đang nói về sự vui vẻ, không lo lắng, thất vọng ngay cả khi những mơ ước không thành. Thông thường, chúng ta không thỏa lòng khi không thể thay đổi hoàn cảnh của mình. Nhưng nếu sự thỏa lòng lệ thuộc vào những việc nào đó, thì chúng ta đã cho phép hoàn cảnh làm chủ cuộc đời mình rồi, như vậy làm sao thỏa lòng! Dù đang ở trong tù, Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Tôi hiện rất vui mừng trong Chúa” (câu 10). Ông không cho phép hoàn cảnh cướp niềm vui trong Chúa của ông. Ðây là điều Sứ đồ Phao-lô phải học. Ông đã chịu đựng nhiều đau khổ trong chức vụ: Bị đắm tàu, đói khát, bị tù, bị đánh đập… (2 Cô-rinh-toâ 11:24-29). Ông đã trải qua vô số hoàn cảnh đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng ông đã khám phá thỏa lòng là điều không cần lệ thuộc vào hoàn cảnh. Ông nói: “Tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban năng lực cho tôi” (câu 11-13).

Bạn đáp ứng thế nào khi những hoàn cảnh xảy ra nằm ngoài ý muốn của bạn? Bạn tức giận, thất vọng và muốn bỏ cuộc? Sứ đồ Phao-lô chọn giao phó những sự lo lắng của mình cho Chúa để đổi lấy sự bình an vượt quá sự hiểu biết (câu 7). Ðối với con cái Chúa, sự thỏa lòng phải là một thái độ nội tâm và những quyết định của chúng ta, hơn là do những hoàn cảnh bên ngoài đem lại. Vì Sứ đồ Phao-lô đã học được bí quyết này, nên ông có thể kinh nghiệm niềm vui và sự bình an trong mọi hoàn cảnh – dù khi ông được tự do ở với Hội Thánh hay lúc ông bị quản thúc trong tù; dù khi ông có dư dật hay lúc thiếu thốn vật chất, cũng vậy.

Sứ đồ Phao-lô hiểu thế nào là sống trong Chúa và thế nào là Chúa sống trong ông (Giăng 15:1-9; Ga-la-ti 5:22-23). Quyết định của ông là lấy Nguồn Nước Sống từ Chúa – để cho sự sống của Chúa chảy vào đời sống của mình. Như vậy, ông kinh nghiệm sự bình an nội tâm và niềm vui không thể hiểu được.

Trong năm 2013 này, khi có điều gì xảy ra có thể lấy đi sự thỏa lòng, và niềm vui của bạn, hãy chọn đến gần Chúa; hãy quyết định trao những điều lo buồn của mình cho Chúa. Ngài sẽ ban cho bạn sự bình an và niềm vui của Ngài.

Lạy Chúa, dù cảnh ngộ nào, xin giúp con luôn biết học sống thỏa lòng.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top