Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2013

Thi Thiên 90:1-17
Học Đếm

“Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Thời gian của Đức Chúa Trời có giống thời gian của con người không? Tại sao? Suy ngẫm về thời gian một đời người trước mặt Chúa, tác giả cầu xin Ngài điều gì? Vì sao? Bạn sử dụng thời gian Chúa cho mình như thế nào? Có điều gì cần sửa đổi?

Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Hữu: “Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời” (câu 2). Ngài là Đấng Tạo Hóa, trong đó không gian và thời gian được dùng để xác định những giới hạn trong các tạo vật của Ngài. Con người là một tạo vật hữu hạn, do đó sự hiểu biết của chúng ta về thời gian không thể giống với Đức Chúa Trời vô hạn. Với Chúa, khoảng thời gian dài “một nghìn năm” (câu 4) của con người chỉ như “ngày hôm qua,” “một canh ban đêm,” “dòng nước lũ” (câu 5), “một giấc ngủ,” “hoa và cỏ” (câu 6) sớm nở chiều tàn.

“Một nghìn năm” của con người trước mặt Chúa ngắn ngủi là vậy, huống chi một đời người chỉ độ bảy, tám mươi năm (câu 10). Vậy câu hỏi được đặt ra cho mỗi người là: Tôi phải sống cuộc đời quá ngắn ngủi nầy thế nào trước mặt Chúa? Để nó “qua đi” (câu 9) và “tan mất như hơi thở” do lối sống sai lạc theo ý riêng? Hay làm những điều mang giá trị đời đời?

Cuộc đời con người vô cùng ngắn ngủi, cho nên tác giả “cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (câu 12). Thời gian một đời người được “đếm” từng ngày, nghĩa là chúng ta phải tận dụng mỗi một ngày trong cuộc đời mình. Học đếm cách nầy đem lại cho chúng ta sự khôn ngoan. Khi biết “đếm” chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để lãng phí. Mỗi người chỉ có một khoảng thời gian giới hạn và ngắn ngủi trên đất, vì vậy thời gian đó hết sức quý giá. Vì vậy, chúng ta cần cầu xin Chúa giúp mình sử dụng mỗi ngày Chúa ban một cách khôn ngoan, nghĩa là biết chọn thứ tự ưu tiên thích hợp. Biểu hiện đầu tiên của một đời sống khôn ngoan là “kính sợ” Chúa (câu 11), đặt Chúa lên hàng đầu trong thứ tự ưu tiên của mình, để Ngài cai quản, dẫn dắt mọi suy nghĩ, lời nói, và hành động của chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ biết sử dụng thời gian cách đúng đắn và hiệu quả nhất, theo đúng ý định của Chúa dành cho mình­­.

Hôm nay là Chúa Nhật cuối của năm 2013 – “đếm” lại một năm qua bạn có bao nhiêu thời gian ý nghĩa, hữu ích cho mình, cho người, cho Chúa? “Đếm” lại một năm qua bạn sống trong sự kính sợ Chúa bao nhiêu tháng ngày? Hãy bắt đầu ngay hôm nay một ngày mới cho năm 2014 bằng lời cầu nguyện trong câu 12 và 17, xin Chúa giúp bạn cẩn thận đếm từng ngày trong năm 2014 và sống khôn ngoan, xin Chúa giúp bạn làm vững công việc của tay bạn trong năm 2014.

Tạ ơn Chúa ban cho con thêm một ngày mới trên đất. Xin cho con kính sợ Chúa để sống khôn ngoan theo ý muốn của Ngài trọn ngày hôm nay và những ngày có được trong cuộc đời con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 4:14-30; Ma-thi-ơ 13:53-58; Mác 6:1-6.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top