Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2013

1 Giăng 5:1-12
Người Có Đức Tin Thật

“Ai tin Chúa Giê-xu là Đấng Cơ Đốc, thì được sinh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Cha thì cũng yêu Con Ngài thể ấy” (câu 1 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Người có đức tin thật là những người như thế nào (câu 1-6)? Đâu là những lời chứng quan trọng cho thấy Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và là Con Đức Chúa Trời? Khi đức tin tăng trưởng thì những điều nào tăng lên trong đời sống bạn?

Trong phần thứ nhất của phân đoạn nầy, Sứ đồ Giăng nói thêm về bản chất của đức tin thật: Đắc thắng thế gian. Đức tin thật được tìm thấy nơi những ai tin Chúa Giê-xu và được sinh bởi Đức Chúa Trời. Người có đức tin thật bày tỏ lòng yêu thương Đức Chúa Trời và những người thuộc về Ngài, chăm chỉ làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời, vui thích bước đi trong các lối công chính và sống yêu thương. Đối với người có đức tin thật, làm theo điều răn của Đức Chúa Trời không phải là một gánh nặng. Sống theo sự tham dục của thế gian, cố gắng đạt được những điều mà con cái thế gian đạt được mà vẫn không thỏa lòng mới thực sự là gánh nặng. Sống theo điều răn của Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng như thế và giúp chúng ta vui hưởng cuộc sống mới Chúa ban. Thế giới vật chất có muôn vàn thu hút, cám dỗ từ tiền bạc, địa vị, danh vọng, tình dục, và cả nền văn hóa chống Đấng Tạo Hóa, mà phía sau là Sa-tan và quyền lực của sự chết. Là con người, chúng ta không ai đủ sức chống và thắng hơn thế giới nầy, nhưng ai tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời thì sẽ thắng được thế gian. Vì Chúa Giê-xu đã đắc thắng tại thập tự giá.

Phần thứ hai, Sứ đồ Giăng tiếp tục làm chứng về Chúa Giê-xu. Khi nói rằng Ngài đã “lấy nước và huyết” mà đến, Sứ đồ Giăng muốn nói đến phép báp-tem bằng nước mà Chúa Giê-xu nhận để bày tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời (Mác 1:10-11). Ngài cũng là Chúa Cứu Thế của chúng ta qua việc Ngài đã đổ máu ra trên cây gỗ (Giăng 19:34). Chúa Thánh Linh làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và là Chúa Cứu Thế của cả thế gian (Giăng 15:26). Một trong những công việc của Chúa Thánh Linh là làm chứng về chân lý, bởi Ngài là Linh của chân lý (Giăng 16:13) nên chúng ta tin cậy vào lời chứng của Ngài.

Không chỉ có lời chứng của Chúa Thánh Linh là thật, lời chứng của con người cũng rất quan trọng. Khi Chúa Giê-xu chịu báp-tem, những người có mặt lúc đó nghe rõ tiếng phán của Đức Chúa Trời từ trời: “Con là Con Ta, Con mà Ta yêu dấu; đẹp lòng Ta hoàn toàn!” (Mác 1:11 NIV-VPNS). Nhiều người đã thấy Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự và sau ba ngày chính mắt họ thấy Ngài sống lại. Các sứ đồ đã dành cả phần đời còn lại của họ để làm chứng về những điều họ đã mục kích (1 Giăng 1:1-3). Trong ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời, lời chứng của Đức Chúa Trời quyện vào lời chứng của con người. Lời chứng của Đức Chúa Trời là Chúa Thánh Linh, Đấng sống trong chúng ta. Qua Chúa Thánh Linh chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện, quyền năng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Bởi lời chứng của Chúa Thánh Linh ở trong lòng khiến cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ. Điều gì giúp bạn biết rằng bạn có đức tin thật nơi Chúa Giê-xu?

Lạy Chúa, cho đức tin con ngày càng tăng trưởng để con lớn lên trong tình yêu thương, trong việc làm chứng và làm cho vững mạnh mối quan hệ giữa con và Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 3:21-38; Ma-thi-ơ 3:13-17, 1:1-17; Mác 1:9-11.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top