Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2013

1 Giăng 4:13-21
Tình Yêu Trời

“Chúng ta biết và tin cậy vào tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sống trong người đó” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì bảo đảm chúng ta là con cái Đức Chúa Trời? Là con cái Đức Chúa Trời làm sao chúng ta có được tình yêu thuần khiết, trọn vẹn? Loại tình yêu mà bạn dành cho người thân của bạn và loại tình yêu mà bạn dành cho những người bạn gọi là xa lạ có khác nhau không? Vì sao? Khi nào bạn thật sự sống yêu thương?

Để đưa chúng ta trở lại địa vị con cái Ngài, Đức Chúa Trời sai Con Ngài xuống trần chết thay cho tội lỗi chúng ta. Và khắp thế giới vừa kỷ niệm sự giáng hạ của Con Đức Chúa Trời, nhưng bao nhiêu người xưng nhận đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu để được địa vị đó?

Chúng ta phải xưng nhận Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã giáng thế để cứu vớt chúng ta khỏi tội và quyền lực của tội lỗi, khi đó Chúa Cha sẽ ban Chúa Thánh Linh sống trong chúng ta, và trong quyền năng, ân sủng của Ngài chúng ta cũng được sống trong Đức Chúa Trời (câu 13-15). Từ đó, chúng ta không còn sợ hãi khi tình yêu của Đấng Cơ Đốc ở trong lòng chúng ta khiến chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời (câu 18). Khi đạt đến bước nầy, chúng ta yêu thương, tin cậy Đức Chúa Trời và biết chắc chúng ta là con cái Ngài.

Sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước. Con người tự nhiên không có tình yêu thuộc linh thuần khiết và trọn vẹn ở trong lòng. Chúng ta không thể thật sự sống yêu thương cho đến khi Đức Chúa Trời đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta (Rô-ma 5:5). Chỉ bởi Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước, rồi ban Chúa Thánh Linh để chúng ta có thể yêu Ngài và yêu thương người khác. Yêu thương Đức Chúa Trời và yêu thương người khác không thể tách rời nhau. Nếu chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ yêu thương con người. Nếu chúng ta thật sự yêu thương con người, chúng ta cũng sẽ yêu thương Đức Chúa Trời.

Tình yêu thương từ Đức Chúa Trời là tình cảm trọn vẹn lạ lùng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được sự trọn vẹn nầy cho đến khi Chúa Giê-xu hiện ra và chúng ta được trở nên giống như Ngài một cách toàn hảo. Vì thế mỗi ngày chúng ta cần học biết và kinh nghiệm thêm về tình yêu thương tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Không có chỗ cho sự ganh ghét trong đời sống đức tin của người kính yêu Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng cũng nhắc chúng ta rằng ai ghét anh chị em mình là kẻ giết người (3:15). Tình yêu thương thật là động cơ khiến chúng ta bỏ qua tư lợi, ganh ghét, tỵ hiềm, và chân thành chăm lo đến nhu cầu của người lân cận (3:17, 18). Điều chúng ta cần làm cho nhau là khích lệ lẫn nhau bằng lời nói và việc làm phát xuất từ tình yêu thiên thượng.

Việc làm xuất phát từ tình yêu Thiên Thượng mà bạn sẽ làm cho một người nào đó trong ngày hôm nay là gì?

Lạy Chúa, xin giúp con hiểu thấu bề cao, bề rộng trong tình yêu thương của Ngài để mọi lời con nói, mọi việc con làm đều xuất phát từ tình yêu tuyệt vời của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 3:1-20; Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8; Giăng 1:19-28.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top