Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2013

Ma-thi-ơ 2:1-23
Vua của Nhân Loại

“Vào nhà, họ thấy Hài Nhi và Ma-ri, mẹ Ngài, họ quỳ xuống tôn thờ Ngài. Rồi họ mở báu vật ra dâng lên Ngài những lễ vật vàng, trầm hương, và một dược” (câu 11 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Những nhân vật nào biết Chúa Giê-xu giáng sinh mà vẫn thờ ơ? Tại sao? Lý do nào Vua Hê-rốt tìm cách giết Hài Nhi Thánh? Đức ChúaTrời bảo vệ Con Ngài và chương trình của Ngài thế nào? Điều nào trong phân đoạn Kinh Thánh nầy cho bạn biết Hài Nhi Thánh là Vua của nhân loại?

Trước hết, Phúc Âm Ma-thi-ơ được viết cho người Ít-ra-ên, nhưng Phúc Âm ấy cũng nhắm đến cả thế gian nữa vì Chúa Giê-xu cũng là Vua của cả nhân loại (xem Ê-sai 11:1-10). Và những người đầu tiên nhận ra Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế lại là những người thuộc Dân Ngoại. Thật lạ lùng!

Mới sinh ra, Chúa Giê-xu đã bị Vua Hê-rốt coi như một kẻ thù cần loại trừ (câu 8, 16). Vua lo sợ Chúa Hài Đồng sẽ lật đổ ngôi vua của mình nên tìm cách loại trừ Ngài để bảo đảm ngai vàng.

Câu 4-6 cho thấy các thầy tế lễ và thầy thông giáo đều biết Đấng Mết-si-a mới sinh tại đâu. Các ông hiểu rõ Kinh Thánh nhưng lại rất vô tình với sự giáng sinh của Đấng Mết-si-a, ngay cả khi các ông xác định nơi Ngài hạ sinh, các ông cũng không tìm đến để thờ lạy Ngài. Trong khi đó các nhà thông thái ở tận Đông phương, lại tìm đến nơi Chúa sinh ra để thờ phượng Ngài. Các lễ vật họ mang theo thật quý báu (câu 11), chứng tỏ sự vui mừng, cảm động sâu sắc của họ. Họ mang đến: Vàng là lễ vật để dâng lên một vị vua, vậy họ xem Chúa Hài Đồng là một vị Vua; nhũ hương là hương liệu các thầy tế lễ dùng trong việc tế lễ, vậy họ xem Chúa Hài Đồng là Thầy Tế Lễ Tối Cao; còn một dược là vật liệu để tẩm xác chết. Phải chăng họ đã biết mục đích Chúa Giê-xu giáng sinh?

Dù Vua Hê-rốt ngọt ngào nhắn nhủ các thầy thông thái: Tìm được vị Vua mới ra đời thì trở lại cho vua biết để cùng đến thờ phượng, nhưng Đức Chúa Trời biết âm mưu thâm độc trong lòng vua, nên chỉ dẫn các thầy thông thái đi đường khác trở về; đồng thời Ngài cũng chỉ dẫn ông bà Giô-sép và Ma-ri đem Con Thánh đi lánh nạn cho đến khi Vua Hê-rốt chết. Ngài mới bảo ông bà đưa Chúa Giê-xu về thành Na-xa-rét miền Ga-li-lê. Vua Hê-rốt nghĩ đến ngai vàng tạm bợ, nhưng Đức Chúa Trời bảo vệ chương trình cứu chuộc đời đời Ngài dành cho nhân loại và qua đó Chúa Giê-xu trở nên Vua của những tấm lòng mời Ngài ngự trị – Ngài là Vua của nhân loại.

John Newton từng nói “Đấng Cơ Đốc thật quý trọng thay!” Bạn có thấy Chúa Giê-xu Cơ Đốc là quý trọng đối với bạn không? Bạn dâng lên Vua của nhân loại món quà nào xứng đáng nhất hôm nay?

Lạy Chúa, con biết ơn Ngài vô cùng. Ngài đã giáng thế vì con. Ngài đã chết vì con. Con xin dâng lên Ngài trọn đời con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top