Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2013

Ma-thi-ơ 1:1-25
Chủ Đích của Chúa Cứu Thế Chúng Ta

“Anh chị em biết ân sủng của Chúa chúng ta, Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Ngài vốn giàu nhưng vì anh chị em mà trở nên nghèo, để bởi sự nghèo khó của Ngài mà anh chị em được trở nên giàu có” (2 Cô-rinh-tô 8:9 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Ma-thi-ơ nêu lên gia phả khá dài để bắt đầu cho Phúc Âm nầy? Với người Do Thái, gia phả nầy có gì bất thường? Trong bất thường đó, bạn nhận ra ân sủng nào của Chúa? Trong chương nầy, câu nào cho thấy mục đích vào đời của Chúa? Câu nào đem an ủi, nâng đỡ, khích lệ bạn?

Mở đầu Phúc Âm nầy, tác giả Ma-thi-ơ nhắm đến gốc gác của Chúa Giê-xu hơn là sứ mệnh của Ngài. Các độc giả đầu tiên của sách Ma-thi-ơ chắc chắn là người Do Thái, nên tác giả nêu lên gia phả của Chúa Giê-xu bắt đầu từ tổ phụ Áp-ra-ham.

Gia phả cho thấy Chúa Giê-xu là một người Do Thái, thuộc hoàng gia kể từ Vua Đa-vít. Với dụng ý chứng tỏ Chúa Giê-xu là trọng tâm của gia phả, tác giả chia các thế hệ của gia phả làm sáu phần, mỗi phần gồm bảy thế hệ. Số bảy là số tiêu biểu. Tên Chúa Giê-xu kết thúc cho các thế hệ trước, và bắt đầu cho các thế hệ tiếp theo. Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu được người Ít-ra-ên chờ đợi lâu rồi, và là chương trình nhiệm mầu của Đức Chúa Trời. Chính bàn tay Đức Chúa Trời tể trị mọi việc cho sự ra đời của Đấng Mết-si-a.

Tác giả Ma-thi-ơ kể đến năm phụ nữ trong gia phả nầy (các câu 3, 5, 6, 16). Đây là việc bất thường vì người Ít-ra-ên không ghi tên phụ nữ vào gia phả. Đã thế, vài phụ nữ trong số nầy lại rất bất thường (cô Ta-ma và Ra-háp là kỹ nữ, cô Ru-tơ, người Mô-áp – Dân Ngoại, bà Bát-sê-ba bị Vua Đa-vít quyến rũ) và cuối danh sách là cô Ma-ri. Đức Chúa Trời hướng dẫn ngòi bút của Sứ đồ Ma-thi-ơ một cách kỳ lạ, để chúng ta thấy dòng ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho con người qua gia phả nầy. Ngài dùng những người bình thường để làm nên việc phi thường cho Ngài.

Sau đó ông Ma-thi-ơ mô tả sự ra đời của Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Trước nhất ông nhấn mạnh sự ra đời của Hài Nhi Giê-xu là bởi Chúa Thánh Linh (câu 18, 20), đây mới là trọng tâm của việc Chúa giáng sinh chứ không phải vấn đề chính là do trinh nữ Ma-ri. Thứ hai, ông nêu danh xưng của Hài Nhi: Giê-xu, có nghĩa Đấng Cứu Rỗi mà Tiên tri Ê-sai đã báo trước; Ngài ra đời để cứu người (câu 21) – đấy cũng là mục đích Chúa vào đời; và Hài Nhi là Chúa Giê-xu Cơ Đốc: Đấng Mết-si-a, Đấng được xức dầu. Một sự kết hợp diệu kỳ danh xưng của Hài Nhi Giê-xu Cơ Đốc: Em-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (câu 23). Thật tuyệt diệu. Điều nầy nâng đỡ khích lệ chúng ta vô cùng trên bước đường theo Chúa – Ngài là Em-nu-ên, là Đức Chúa Trời ở với chúng ta luôn luôn trong mọi nơi, mọi lúc.

Hãy cầu xin Đức Chúa Trời mạc khải cho bạn biết Ngài làm thế nào để thực hiện mục đích và lời hứa của Ngài, và ban ơn cách nào trên những người tin cậy Ngài.

Kính lạy Chúa Nhân Từ, đường lối của Ngài quá kỳ diệu. Khi nhìn ngắm Ngài thực hiện chương trình của Ngài, con rất kinh ngạc, con thành kính tôn thờ Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top