Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2013

Ê-sai 2:6-22
Đức Giê-hô-va Được Tôn Cao

“Tính kiêu căng của loài người sẽ bị khuất phục, Và sự ngạo mạn của con người sẽ bị hạ xuống; Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao” (câu 17, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Tiên tri Ê-sai đưa ra hình ảnh “Núi của Chúa” thì ông cho dân Chúa biết Ngài từ bỏ họ, vì sao? Tình trạng của người Ít-ra-ên trong thời Tiên tri Ê-sai ra sao? Ông nói gì về số phận của thần tượng và những kẻ tự cao? Bạn lưu tâm đến sứ điệp nào hơn hết trong phân đoạn nầy? Vì sao?

Tiên tri Ê-sai quan tâm sâu sắc đến tình trạng xã hội ông đang sống, nơi con người đặt những giá trị thuộc về thế gian cao hơn sự tìm cầu Chúa. Do đó, Chúa từ bỏ dân Ngài, là dân đã được chọn từ nhà Gia-cốp. Bước vào phân đoạn Kinh Thánh nầy, ông Ê-sai trình bày rõ ràng lý do Chúa từ bỏ họ. Tội họ thật lớn: Mê tín, thỏa hiệp với Dân Ngoại, nương tựa vào sự giàu có, hùng mạnh của chính mình, và tệ nhất là thờ hình tượng – không tôn cao Danh Chúa. Như vậy làm sao Chúa không phạt họ!

Tiên tri Ê-sai bày tỏ rõ ràng: Danh Chúa phải được tôn cao và chỉ một mình Danh Ngài mà thôi (câu 11). Đức Chúa Trời sẽ hành động để chống lại sự tự cao, đánh hạ lòng kiêu ngạo của con người (câu 12-18). Khi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời xảy đến, dù trong đời nầy hay đời sau, những người gian ác và kiêu ngạo chắc chắn sẽ bị phạt. Sự tự cao, tự đại và thờ thần tượng phải bị hạ xuống, vì khi tai họa đến, thì đã quá trễ cho họ ăn năn (câu 19-21). Vì thế, Tiên tri Ê-sai kêu gọi dân tộc của ông thay đổi trước khi sự đoán phạt xảy đến và khuyên họ đừng tin cậy nơi loài người là loài có hơi thở nơi lỗ mũi chẳng có gì đáng kể (câu 22).

So sánh xã hội bạn đang sống với xã hội thời Tiên tri Ê-sai. Bạn sẽ cầu nguyện gì cho xã hội nầy? Qua bạn, sứ điệp Giáng Sinh sẽ đổi mới xã hội nầy thế nào?

Lạy Chúa, xin đổi mới tâm con, cho con biết tôn vinh Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi, để qua đó con nói được với mọi người về tình yêu qua sự giáng sinh của Con Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-phê-sô 6.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top