Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2013

Ê-sai 2:1-5
Đến Với Chúa

“ Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến! Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Đức Giê-hô-va” (câu 5, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Tiên tri Ê-sai, điều gì sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng? Điều gì bày tỏ Đức Chúa Trời là Chúa của mọi dân tộc? Tiên tri Ê-sai hướng độc giả đến điểm chính nào trong đoạn nầy là gì? Bạn mong đợi sự trở lại của Chúa và bước đi trong ánh sáng của Ngài như thế nào?

Nhìn lại những ngày đầy khó khăn đã qua, đôi khi chúng ta nản lòng vì không hiểu sao người gian ác luôn thịnh vượng, trong khi con cái Chúa bị khốn cùng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tương lai và tin rằng những điều tốt lành hơn hết sẽ đến cho người công chính, chúng ta sẽ vui mừng và hy vọng. Đây là điều Tiên tri Ê-sai muốn hướng độc giả của ông đến. Mở đầu ông cho thấy một xã hội vững bền, bình đẳng, an bình trong những ngày cuối cùng “Nơi núi của Chúa Vĩnh Hằng” (câu 2-3). Nơi đó nhiều dân tộc đến với Chúa, phục dưới quyền cai trị của Ngài và thờ phượng Ngài.

Khi ông Ê-sai nói những lời tiên tri nầy, người Ít-ra-ên đang bỏ Chúa và thờ lạy các thần tượng của nhiều dân tộc. Nhưng ngày cuối, các dân tộc sẽ từ bỏ thần tượng của dân tộc mình mà “đến đền thờ Đức Chúa Trời của Gia-cốp” (câu 3). Các dân tộc thờ Chúa như vậy, còn người Ít-ra-ên, nhà Gia-cốp, thì sao? Con dân Chúa “hãy bước đi trong ánh sáng của Đức-Giê-hô-va” (câu 5) mà thờ phượng Ngài.

Mọi dân tộc đến với Chúa, học và làm theo Lời Ngài. Khi ấy, Chúa sẽ “dạy đường lối Ngài, luật pháp của Ngài và Lời Ngài” (câu 3) và cho các dân tộc con đường sáng của Ngài (câu 5). Mọi dân tộc “đi trong các nẻo Ngài.” Chúa là Đấng uy quyền, Ngài bày tỏ thẩm quyền trong việc “phán xét giữa các quốc gia và phân xử nhiều dân tộc.” Trong Chúa, một thế giới mới được hình thành trong sự bình an và hạnh phúc. Cụm từ “lưỡi cày, lưỡi liềm” cho chúng ta thấy một cuôc sống không còn hận thù, chiến tranh mà thay vào đó là hòa bình, yêu thương.

Tiên tri Ê-sai cho chúng ta một bức tranh thật đẹp trong tương lai. Là Cơ Đốc nhân, bạn chuẩn bị thế nào để sống trong tương lai đó? Động cơ nào giúp bạn thực hiện điều mong ước nầy?

Lạy Chúa, xin dạy con nương cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con luôn có hy vọng trong Chúa và chia sẻ niềm hy vọng trong Chúa cho mọi dân tộc chưa biết Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-phê-sô 5.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top