Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2013

Ê-sai 1:21-31
Loại Bỏ Cáu Cặn

“Ta sẽ ra tay chống lại ngươi; Luyện cho ngươi sạch hết cáu cặn như luyện kim, Và loại bỏ mọi tạp chất khỏi ngươi” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của Giê-ru-sa-lem trong thời Tiên tri Ê-sai như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ làm gì để Giê-ru-sa-lem sẽ được tiếp tục được gọi là “thành công chính, là ấp trung nghĩa”? Những “cáu cặn” của Giê-ru-sa-lem có trong nếp sống của bạn hiện nay không? Điều nào trong thế gian dễ khiến đời sống của bạn trở thành như “rượu pha lộn nước”?

Tình trạng của Giê-ru-sa-lem trong thời Vua Đa-vít và những năm đầu của triều đại Sa-lô-môn hoàn toàn khác hẳn với tình trạng trong thời Tiên tri Ê-sai. Thành phố mỹ lệ nằm trên ngọn núi nầy một thời từng là thành trung nghĩa, giờ đây hóa thành kỹ nữ (câu 21). Mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và người Ít-ra-ên thường được ví sánh như mối quan hệ trong hôn nhân. Khi người vợ trở thành kỹ nữ, là giao ước hôn nhân đã bị tổn hại. Cũng vậy, khi từ bỏ Đức Chúa Trời để thờ lạy các hình tượng, người Ít-ra-ên đã làm tổn hại đến giao ước với Đức Chúa Trời.

“Công chính” hay “công lý” là thuật ngữ liên quan đến pháp lý, “công chính” là phẩm hạnh của một người sống ngay thẳng, đạo đức và công bằng. Giờ đây, thay vì Giê-ru-sa-lem là nơi những người ngay thẳng, công chính nắm cán cân công lý để bênh vực người nghèo, thì thành nầy đầy dẫy những kẻ sát nhân, những người ức hiếp, lạm dụng người nghèo. Người Ít-ra-ên được kết chặt với Đức Chúa Trời trong giao ước, do đó họ cũng được kết chặt với nhau. Giờ đây họ không còn quan tâm đến nhau nữa, mối quan tâm của họ là những quyền lợi bất chính, mặc cho người nghèo khó giữa vòng họ rên xiết. Đây là nguyên nhân Đức Giê-hô-va trừng phạt họ và luyện cho họ trở nên sạch.

Trong quá trình luyện bạc, quặng bạc được nung chảy để lấy bạc ròng, còn phần cặn bạc bị loại bỏ. Cũng vậy, Giê-ru-sa-lem và người Ít-ra-ên sẽ giống như cặn bạc bị loại bỏ. Dân tộc nầy sẽ bị lưu đày nếu họ không ăn năn quay trở lại với Đức Chúa Trời. Trong tình trạng sa sút của người Ít-ra-ên, Đức Chúa Trời phán quyết sửa phạt dân tộc tội lỗi nầy. Ở đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời vừa là nguyên đơn, vừa là quan án công minh sẽ quyết định bản án cho bị cáo là người Ít-ra-ên. Những ai bướng bỉnh, không chịu ăn năn sẽ bị trách phạt, nhưng những người ăn năn sẽ được cứu chuộc. Sự trách phạt của Đức Chúa Trời giống như việc luyện bạc. Tiên tri Ê-sai chấm dứt thông điệp đầu tiên của mình với lời hứa của niềm hy vọng là thành Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là “thành công chính” trong tương lai.

Điều nào được xem là “cáu cặn” trong đời sống bạn? Bạn cần Đức Chúa Trời loại bỏ cáu cặn nào?

Lạy Chúa, xin thanh tẩy con và giúp con trọn đời theo đuổi sự công chính và sống ngay lành trong sạch trước mặt Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-phê-sô 4.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top