Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2013

2 Sa-mu-ên 22:1-16
Bài Ca của Đa-vít

“Đa-vít hát chúc tụng Đức Giê-hô-va bài ca nầy trong ngày Đức Giê-hô-va giải cứu vua khỏi tay mọi kẻ thù khỏi tay Sau-lơ” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít dùng những hình ảnh, ngôn ngữ nào để nói lên sự che chở, bảo toàn của Đức Chúa Trời cho ông? Khi sự chết đe dọa,Vua Đa-vít làm gì? Bài ca nào bạn hát trong hoàn cảnh giống như Vua Đa-vít?

Chúng ta đã biết “Bài ca của Môi-se” (Phục Truyền 32) và “Bài ca của Đê-bô-ra” (Các Quan Xét 5), hôm nay chúng ta cùng nhau suy ngẫm “Bài ca của Đa-vít.” Những bài ca nầy giống các Thi Thiên, vì thế còn được gọi là “các Thi Thiên.” Riêng Bài ca của Vua Đa-vít rất giống với Thi Thiên 18. Các Thi Thiên được viết theo thể thi ca và những hình ảnh, ngôn ngữ trong đó được dùng để diễn đạt những chân lý thuộc linh giúp soi sáng và truyền cảm hứng cho người tin trải qua nhiều thế kỷ.

Trong phân đoạn nầy, Vua Đa-vít mô tả việc ông được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi bàn tay kẻ thù. Khi gọi Đức Chúa Trời là “hòn đᔓđồn lũy” (câu 2), chắc hẳn ông nhớ lại lúc ông buộc lòng phải ẩn náu trong những hang đá và những “đồn lũy thiên nhiên” trong hoang mạc (1 Sa-mu-ên 23:14, 19). Đức Chúa Trời là “thuẫn đỡ”“sừng chửng cứu” (sừng cứu rỗi) của ông (câu 3). Ông Đa-vít biết chẳng phải những hang đá hay hoang mạc che chở ông; chẳng phải bởi tài năng hay sự khôn lanh mà nhiều lần ông thoát chết; chính Đức Chúa Trời che chở và cứu ông khỏi mọi người thù nghịch. Sự an ninh của ông, và của chúng ta, ở nơi Đức Chúa Trời.

Ông Đa-vít nói “sự chết” săn đuổi ông và đặt bẫy hãm hại ông (câu 5-6). Bất cứ khi nào sự chết đến gần, ông kêu cầu Đức Chúa Trời. Từ nơi đền Ngài, Đức Chúa Trời luôn nghe lời kêu cầu của ông: “Tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời tôi. Ở nơi đền, Ngài nghe tiếng tôi” (câu 7). Kêu cầu Đức Chúa Trời trở thành nguyên tắc sống trong cuộc đời của ông Đa-vít. Khi gặp nguy nan, khi rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo hay bất cứ hoàn cảnh sầu khổ nào, chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và kêu cầu Ngài, chắc chắn Ngài nghe và đáp lời.

Bạn dễ dàng nói giống như ông Đa-vít rằng Đức Chúa Trời là “hòn đá tôi,”“Đấng giải cứu tôi” và khi bạn kêu cầu, Ngài sẽ nghe và giải cứu bạn, nhưng khi nói như thế mức độ tin cậy của bạn đến đâu?

Con tạ ơn Chúa đã che chở và gìn giữ con cho đến giờ nầy. Xin tiếp tục gìn giữ con vì con đặt cuộc đời con trong bàn tay Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giu-đe.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top