Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2013

Thi Thiên 89:38-52
Nhưng Bây Giờ…

“Lạy Chúa, sự nhân từ mà Chúa đã lấy sự thành tín thề hứa với Đa-vít ngày xưa, bây giờ ở đâu?” (câu 49).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn nầy cho thấy người của Chúa đang ở trong hoàn cảnh nào? Tại sao? Người cầu xin Chúa điều gì? Bạn nhận xét gì về những lời cầu nguyện trong phân đoạn nầy? Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh tương tự? Và bạn có thái độ nào với Chúa?

Từ câu 38, Thi Thiên nầy quay trở lại với tình trạng hiện tại. Tất cả những lời hứa đầy vinh quang của Chúa (câu 20-37) là như vậy, nhưng thực tế thì lại khác. Dường như Đức Chúa Trời đã bỏ lời hứa của Ngài với nhà Đa-vít và với dân Ngài.

Phân đoạn nầy dùng chính những từ có trong lời hứa ở ngay phần trước nhằm nhấn mạnh sự tương phản. “Người được xức dầu” (câu 38) của Đức Chúa Trời là sự chọn lựa đặc biệt của Ngài (câu 20), nhưng giờ đây Chúa lại “nổi giận cùng người.” “Giao ước” (câu 39) đã được Đức Chúa Trời bảo đảm (câu 34), giờ đây Ngài lại “hủy bỏ.” “Tay phải” (câu 42) dùng để cai quản các dòng sông (câu 25), nhưng giờ đây Đức Chúa Trời “nhấc cao tay phải của kẻ thù người lên.” “Ngai” (câu 44) Đa-vít sẽ tồn tại như mặt trời (câu 29, 36), giờ đây Đức Chúa Trời “ném ngai người xuống đất.” Thay vì Vua Đa-vít “là vua cao trọng hơn hết các vua trên đất” (câu 27), giờ đây hết thảy các lân bang đều chiến thắng người cùng cả dân chúng (câu 40-43).

Những lời nầy nghe thật ảm đạm, nhưng không tuyệt vọng. Câu 38 cho thấy tình trạng hiện tại biểu hiện cơn giận của Đức Chúa Trời với người được xức dầu của Ngài, gợi lại lời cảnh báo trong các câu 30-32. Vì vậy, tình trạng nầy được nêu lên nhằm kêu gọi sự ăn năn để được thoát khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời và phục hồi trong giao ước với Ngài.

Ý thức “đời người thật ngắn ngủi” (câu 47), người của Chúa mong mỏi hưởng được sự nhân từ và thành tín của Ngài. Lời cầu xin của người trong hoàn cảnh khốn khổ hướng về và dựa trên sự nhân từ và thành tín của Chúa. Điều nầy dẫn đến lời kết đầy vinh quang cho Đức Chúa Trời, thể hiện lòng tôn kính và tin cậy Ngài.

Phần Thi Thiên nầy không chỉ là những lời than thở, không nhằm trách móc Đức Chúa Trời, mà là một nhận thức về tình trạng của mình, ý thức về tội lỗi để hướng đến sự ăn năn và phục hồi dựa trên lòng nhân từ và thành tín của Chúa. Bạn có đang ở trong hoàn cảnh khốn khổ nào không? Hãy xin Chúa giúp bạn tránh thái độ trách móc Ngài, mà chân thành nhận biết tình trạng và những sai phạm của mình, để được Chúa tha thứ và phục hồi trong sự nhân từ và thành tín của Ngài.

Lạy Chúa, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, xin giúp con nhận biết chính mình, biết rõ Chúa là Đấng nhân từ và thành tín, để con luôn hướng về Chúa với lòng tin cậy và có thái độ đúng đắn với Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Cô-rinh-tô 15.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top