Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2013

Lu-ca 23:32-38
Nỗi Lòng trên Thập Tự Giá

“Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội” (Ê-sai 53:12b).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu nguyện đầu tiên của Chúa trên thập tự liên quan đến ai? Vì sao Chúa Giê-xu cầu nguyện như thế? Lời cầu nguyện nầy của Chúa có liên hệ đến bạn như thế nào?

Chúa Giê-xu bị đóng đinh giữa hai tử tội. Vị trí ở giữa đó báo trước sự chết của Chúa chia thế giới nầy làm hai thành phần: Tin cậy và chối bỏ. Sẽ có nhiều người tuyên xưng sự chết đó là giá chuộc tội cho mình, và cũng có nhiều người phủ nhận giá trị chuộc tội đó. Từ trên thập tự giá, Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì!” (câu 34). Họ là ai? Đó là ông Giu-đa phản bội, là các môn đệ chạy trốn, là Sứ đồ Phi-e-rơ chối bỏ, là các thầy tế lễ đòi giết Chúa, là các trưởng lão chối bỏ Đấng Mết-si-a. Đó là bọn lính chế nhạo, là ông Phi-lát làm ngơ, là Vua Hê-rốt giễu cợt. Đó là người đánh Ngài, người đấm vào mặt Ngài, người vả Ngài, người nhổ vào mặt Ngài, người đóng đinh Ngài. Đó là tên trộm đang chế nhạo, là những người nín thinh không tiếng bênh vực. Đó là người sẽ đâm vào hông Ngài. Đó là người trong những ngày tới cứ cứng lòng từ chối sự giải cứu ban cho bởi Đức Chúa Trời, là người đã được mua chuộc bởi giòng máu vô tội mà cứ tiếp tục hững hờ, là người chỉ muốn nhận phước chứ chẳng muốn nhìn Chúa Cứu Thế. Họ là người bận việc không có thì giờ cho Chúa, là người mệt mỏi không muốn phục vụ thêm, là người vô tình không muốn dấn thân gánh vác. Đó là người đã được gánh tội mà cứ tiếp tục chồng chất thêm tội lên thân rướm máu của Chúa. Đó là TÔI, là BẠN, là người đang cần được sự tha thứ của Cha.

Thái độ của Chúa Giê-xu trên thập tự khác hẳn với mọi tội nhân khác. Chúa Giê-xu thấy, suy nghĩ, và hành động những điều mà con người không thể làm: Cầu thay cho người khác khi bị họ đóng đinh vào thập tự. Không ai lại cầu thay cho người giết mình cả. Nỗi lòng đó cao trọng, vĩ đại hơn hết trong mọi sự tha thứ. Đối với thế giới nầy, thập tự là nơi người có tội bị phán xét, là giá trả sỉ nhục, là nơi để mọi miệng nguyền rủa, kêu la, gào thét… Nhưng Chúa Giê-xu biến nơi đó thành chỗ để cầu thay, thành bàn thờ để dâng của lễ chuộc tội. Và từ lời cầu nguyện nầy trên thập tự giá, mọi sự đã trở thành khác hẳn, biểu tượng thập ác sỉ nhục đã đổi thành biểu tượng thập tự của tình yêu, hiệp một. Từ nỗi lòng nầy mà nhiều cuộc đời đã bắt đầu đổi thay. Dù đó là một tên trộm tử tội trước đó đã lớn tiếng nhạo báng, cũng phải nói: “Xin nhớ đến tôi!”; dù đó là thầy đội trước đó đã ra lệnh đánh từng lằn roi, đóng từng cây đinh nhọn, cũng phải nhìn nhận: “Người nầy thật là Con Đức Chúa Trời!”

Điều đầu tiên từ thập tự giá mà Chúa Giê-xu quan tâm là nhu cầu của nhân loại về sự tha thứ của Đức Chúa Cha. Không có sự tha thứ của Đức Chúa Trời, con người không thể phục hòa lại với Chúa, tội nhân không thể tránh sự phán xét và không thay đổi được số phận.

Bạn nghĩ gì về lời cầu thay đó cho mình từ hơn hai ngàn năm trước? Bạn có nhận được sự tha thứ đó từ Đức Chúa Cha chưa? Bạn phải làm gì để nhận được sự tha thứ đó?

Chúa ôi, vì con mà Ngài phải chịu sỉ nhục, vì con mà Ngài phải nhận lấy hình phạt kinh khiếp đó, vậy mà Ngài vẫn xin Cha tha thứ cho con. Con xin hứa nguyện sẽ sống xứng đáng cho sự hy sinh cao cả và lòng tha thứ bao la nầy của Chúa.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Cô-rinh-tô 13.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top