Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2013

Ma-thi-ơ 18:21-22
Tha Thứ Bảy Mươi Lần Bảy

“Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ” (Lu-ca 17:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ muốn hỏi Chúa về sự tha thứ? Sứ đồ Phi-e-rơ nghĩ gì khi nói tha thứ đến bảy lần? Chúa dạy tha thứ bảy mươi lần bảy có ý nghĩa gì? Mệnh lệnh về sự tha thứ chúng ta phải giữ như thế nào cho đúng?

Thời đó, các ra-bi thường dạy môn đệ mình phải cố gắng tha thứ người khác đến ba lần. Khi Sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa: “Thưa Thầy, nếu anh em con phạm tội cùng con, thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Đến bảy lần chăng?” (câu 21), ông tự đưa ra câu trả lời, vì muốn Chúa khen ông hiểu biết về tinh thần tha thứ, và còn tha thứ gấp đôi những người khác. Nhưng thật bất ngờ, Chúa Giê-xu đưa ra một định luật về sự tha thứ mà không ai tưởng tượng được: “Ta bảo cho con rõ, không phải đến bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy” (câu 22).

Bảy mươi lần bảy, nghĩa là bốn trăm chín mươi lần, đó có phải là hạn định của sự tha thứ chăng? Kỳ thật, câu trả lời của Chúa không nhằm đưa ra một giới hạn vì sự tha thứ không thể nói bao nhiêu lần là đủ, mà phải là luôn luôn tha thứ. Đó là tiêu chuẩn tha thứ của Đức Chúa Trời. Thập tự giá mà Chúa Giê-xu nhận lấy để đền tội là sự tha thứ không giới hạn đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho nhân loại từ trước khi sáng thế. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sự tha thứ trong Chúa Giê-xu trước, rồi mới chất hết thảy tội lỗi của nhân loại từ xưa tới nay trên thân thể Con Một của Ngài.

Khi Chúa Giê-xu dạy về sự tha thứ, Ngài muốn chúng ta biết bản chất tội lỗi bên trong nhân loại, đã làm cho chúng ta không muốn tha thứ cho người khác, nhưng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài là phải biết tha thứ: “Các con hãy giữ lấy mình. Nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách; và nếu họ ăn năn, hãy tha thứ. Dù trong một ngày, anh em con phạm lỗi với con bảy lần, và bảy lần trở lại cùng con mà nói: ‘Tôi ăn năn,’ thì con cũng phải tha thứ” (Lu-ca 17:3-4), các môn đệ của Chúa bèn cầu xin Ngài: “Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con!” (Lu-ca 17:5). Cần tăng trưởng đức tin để sống tha thứ. Đó không phải là sự lựa chọn, nhưng là mệnh lệnh phải thi hành. Không phải học tập tha thứ để đổi lấy phước hạnh, bèn là nhận ơn tha thứ vô hạn của Chúa cho mình. Thi hành các mệnh lệnh Chúa để phân biệt giữa người thuộc về Chúa và người thuộc về thế gian mờ tối. Chúng ta tha thứ, vì Cha chúng ta trên trời hay tha thứ.

Bạn có chấp nhận tiêu chuẩn tha thứ mà Chúa đòi hỏi mình không? Điều gì thúc đẩy bạn tha thứ cho người khác? Đức tin của bạn ảnh hưởng thế nào trong việc tha thứ cho người khác?

Lạy Chúa, vì con đã thuộc về Ngài, nên xin dạy cho con biết sống tha thứ. Xin ban cho con một đức tin sâu nhiệm để lòng tha thứ của Chúa được thể hiện qua con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Cô-rinh-tô 10.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top