Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2013

2 Các Vua 6:8-17
Ðôi Mắt Ðức Tin

 

“Ðừng sợ. Vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao những kế hoạch hành quân của vua Sy-ri đều bị thất bại? Bị quân Sy-ri bao vây, Tiên tri Ê-li-sê thấy gì? Người đầy tớ của ông thấy gì? Sau khi Tiên tri Ê-li-sê cầu xin Chúa mở mắt đầy tớ của ông, có gì thay đổi? Có lúc nào trong đời sống bạn thấy “những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng” chưa? Cái nhìn đó giúp gì cho đời sống bạn?

Câu chuyện hôm nay xảy ra khi nước Ít-ra-ên bị quân Sy-ri tấn công, quấy phá. Vua Sy-ri nghi có nội gián vì mọi kế hoạch hành quân của ông đều bị quân Ít-ra-ên biết trước, nên đều thất bại. Ông hội họp các tướng lãnh để tìm cho ra người tiết lộ những bí mật quân sự cho quân địch. Sau cùng, vua Sy-ri biết Tiên tri Ê-li-sê của Ít-ra-ên là người đưa tin cho vua Ít-ra-ên, vì tiên tri “biết những lời vua Sy-ri nói trong phòng ngủ của ông.” Nghe vậy, vua Sy-ri phái một đội quân lớn kéo đến vào ban đêm và vây thành nơi Tiên tri Ê-li-sê đang ở. Sáng sớm, người đầy tớ của Tiên tri Ê-li-sê đi ra và thấy một đạo quân với các xe và ngựa chiến đang vây thành, thì hoảng sợ báo tin tình trạng nguy khốn. Nhưng Tiên tri Ê-li-sê bình tĩnh đáp: “Ðừng sợ. Vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng” (câu 16). Rồi ông cầu nguyện xin Chúa mở mắt người đầy tớ thấy được sự bảo vệ của Chúa. Và “CHÚA mở mắt cho đầy tớ ấy, và người ấy thấy trên núi đầy những ngựa lửa và các xe chiến mã bằng lửa đang bao quanh bảo vệ Ê-li-sê” (câu 17).

Với cái nhìn đức tin, Tiên tri Ê-li-sê nhìn thấy Ðức Chúa Trời đang bảo vệ ông, nhưng người đầy tớ của ông không nhìn thấy điều này nên sợ hãi khi thấy bị quân Sy-ri bao vây. Cùng một sự kiện, với lòng tin cậy nơi Ðức Chúa Trời, Tiên tri Ê-li-sê biết chắc ông không đứng một mình, ông thấy Ðức Chúa Trời đang đứng với ông, bảo vệ ông, phe ta đông hơn. Ðôi mắt đức tin nhìn thấy những gì mà mắt bình thường không thấy được. “Vì đức tin là sự chắc chắn về những điều ta không thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1b NIV-VPNS). Trong khi người đầy tớ hoảng sợ, Tiên tri Ê-li-sê cầu nguyện xin Ðức Chúa Trời mở mắt để anh ta thấy được những gì ông nhìn thấy, và Ðức Chúa Trời nhậm lời mở mắt cho anh ta nhìn thấy sự kiện vô hình đó để không còn lo sợ.

Khi trưởng thành trong đức tin, chúng ta “thấy” được sự hiện diện của Chúa trong mọi tình cảnh nguy khốn trong đời sống. Trong Chúa, chúng ta ở trong sự quan phòng bảo vệ của Ngài. Bạn có cái nhìn như Tiên tri Ê-li-sê trong những nan đề, khó khăn của cuộc sống, hay phải cầu nguyện như ông để Chúa mở mắt thấy được “phe ta” đang ở với bạn thế nào?

Lạy Chúa xin mở mắt con để trong mọi tình huống của đời sống con luôn thấy được Ngài ở với con, có Ngài con luôn có “phe ta” đông và mạnh.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top