Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2013

Thi Thiên 61:1-8
Tìm Thấy Nơi Trú Ẩn

 

“Vì Chúa là nơi trú ẩn của con, là ngọn tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù” (câu 3 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi sờn lòng, hoặc cảm thấy lẻ loi làm sao để bạn vượt qua? Trong tâm trạng đó, ông Ða-vít đã cầu nguyện với Ðức Chúa Trời những điều gì? Cuối cùng ông Ða-vít đã đưa lời cầu nguyện của ông đến đỉnh cao nào của đời sống? Bạn nhận được nâng đỡ nào qua Thi Thiên này?

Ðây là Thi Thiên dành cho những người “từ vùng địa cực” (câu 2), đó có thể là những người xa gia đình, bạn bè, và đang nhớ nhà. Cũng có thể là những người buộc phải sống và làm việc ở một nơi mà họ không có cơ hội để chuyện trò với anh em trong Chúa. Họ cảm thấy “cực lòng, khốn khổ” (câu 2).

Thi Thiên này giúp chúng ta tìm thấy sức mạnh trong Ðức Chúa Trời (“vầng đá cao hơn con”; câu 2), sự che chở (“ngọn tháp vững bền”; câu 3), sự tương giao với Ngài (“ở trong trại Chúa”; câu 4a), và sự chăm sóc (“nương náu mình dưới cánh của Ngài”; câu 4b). Như tác giả, niềm tin giúp chúng ta nhớ lại mình thuộc về Ðức Chúa Trời, theo “lời hứa nguyện” (5a) của bạn trong lễ báp-tem, và lời hứa của Ðức Chúa Trời về một chỗ chắc chắn giữa vòng con dân Ngài (“cơ nghiệp của những người kính sợ Danh Ngài”; câu 5b).

Chúng ta phải cầu thay “cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo” (1 Ti-mô-thê 2:2), nhưng câu 6 và 7 là một phần riêng biệt của Thi Thiên này. Mở đầu Thi Thiên là lời cầu nguyện của vị vua được Ðức Chúa Trời xức dầu, để thực hiện ý muốn Chúa cho con dân Ngài. Ý thức mình là ai và được kêu gọi để làm gì, vị vua này cầu nguyện cho chính ông, xin ý Chúa được nên qua ông. Chúng ta cần làm tương tự khi cầu nguyện: “Nước Cha được đến,” và dâng chính mình để ý Chúa được nên. Ðiều đó trở nên lời tôn ngợi và hứa nguyện cho Vua Ða-vít khi kết thúc Thi Thiên này (câu 8).

Hãy nhớ những lần bạn kinh nghiệm sự nhân từ và thành tín của Ðức Chúa Trời trong đời sống mình. Hãy dành thời gian cảm tạ, chúc tụng Danh Ngài.

Lạy Chúa, Ngài là nơi trú ẩn của con qua mọi gian truân trong cuộc sống. Con cảm tạ và ngợi ca Ngài. Khi con sờn lòng, xin Chúa đưa con trở lại, tin cậy Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top