Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2013

Lu-ca 11:1-13
Kiên Trì và Dạn Dĩ Cầu Nguyện

 

“Vậy, Ta phán cùng các con: Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và cửa sẽ mở cho người nào gõ” (câu 9, 10 NIV-VPNS).

Câu hoœi suy ngẫm: Cầu nguyện có vị trí nào trong đời sống Chúa Giê-xu? Ðiều đó có ý nghĩa gì với bạn? Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện như thế nào? Ngài kể câu chuyện về người đi mượn bánh vào nửa khuya với mục đích gì? Vì sao phải kiên trì và dạn dĩ khi cầu nguyện? Bạn áp dụng bài học kiên trì cầu nguyện này thế nào cho năm 2013?

Một lần nữa Chúa Giê-xu đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ông Lu-ca ghi lại nhiều lần Chúa Giê-xu cầu nguyện (3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28-29; 18:1; 22:41, 44). Ðiều này cho thấy cầu nguyện là việc thường xuyên và quan trọng trong cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu. Gương Chúa Giê-xu cầu nguyện đã thôi thúc một trong các môn đệ xin Ngài dạy cầu nguyện. Lời cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ không phải là công thức cầu nguyện có tính máy móc, rập khuôn, hoặc như những câu thần chú để tụng niệm. Chúa Giê-xu dạy các môn đệ biết cầu nguyện thế nào với Cha Trên Trời.

Về hình thức, lời cầu nguyện trong sách Lu-ca ngắn gọn hơn trong sách Ma-thi-ơ (Ma-thi-ơ 6:9-13). Cần lưu ý thứ tự trong lời cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ. Trước tiên, là tôn ngợi Danh Thánh của Ðức Chúa Trời (câu 2); sau đó là những lời khẩn cầu (câu 3). Chúa Giê-xu dạy các môn đệ khẩn cầu như thế nào, khẩn cầu điều gì, khẩn cầu cho ai và lời cầu nguyện này được dùng làm lời cầu nguyện chung. Ðiều này sẽ giúp ích cho chúng ta khi cầu nguyện với Ðức Chúa Trời.

Sau khi dạy các môn đệ biết cầu nguyện như thế nào, Chúa Giê-xu kể câu chuyện về một người nửa khuya gõ cửa nhà bạn để mượn bánh đãi khách phương xa vừa đến viếng thăm. Sự kiên trì và dạn dĩ đã giúp người này mượn được bánh đem về (câu 7-8). Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đệ cứ kiên trì, dạn dĩ cầu xin với Chúa. Sự dạn dĩ và kiên trì giúp chúng ta không hời hợt hay vô cảm với lời cầu nguyện của mình, đồng thời giúp chúng ta nghiêm túc cầu nguyện và nghiêm túc nhờ cậy Ðức Chúa Trời. Qua lời cầu nguyện, chúng ta giao tiếp với Ðức Chúa Trời để biết Ngài muốn chúng ta làm gì và nhận được sức mạnh để làm theo ý muốn Ngài trong mọi lãnh vực của cuộc sống.

Ðức Chúa Trời có vô số điều tốt lành sẵn sàng ban cho chúng ta, ngay cả ban Chúa Thánh Linh cho con cái Ngài, hãy dạn dĩ và kiên trì kêu cầu Ngài. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về đời sống cầu nguyện của mình và tự tra vấn về sự cầu nguyện của chính mình có theo lời dạy của Kinh Thánh không. Bí quyết để VƯƠN LÊN TRONG ÐỨC TIN: CẦU NGUYỆN. Bí quyết để có đời sống Cơ Ðốc sung mãn, Hội Thánh phát triển cũng là: CẦU NGUYỆN.

Bạn có kiên trì, mạnh dạn giao tiếp với Cha trên trời hay còn nhút nhát, hời hợt mỗi khi cầu nguyện?

Tạ ơn Cha, vì con được cầu nguyện với Ngài bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào và bất cứ điều gì. Xin giúp con dạn dĩ và kiên trì cầu nguyện trong đức tin, con tin rằng Ngài nghe và đáp lời con.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top