Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 19/1/2013

1 Sa-mu-ên 17:34-53
Ðương Ðầu với Gô-li-át: Bởi Ðức Tin

 

“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Ðức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Ðức Chúa Trời của đạo quân Ít-ra-ên mà ngươi đã thách thức. Hôm nay, Ðức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi” (câu 45, 46).

Câu hỏi suy ngẫm: Thanh niên Ða-vít nhìn thấy gì nơi chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, khổng lồ Gô-li-át? Thái độ của anh Ða-vít khi đối đầu với kẻ thù của Ðấng chỉ huy đạo quân Ít-ra-ên thế nào? Ðiều gì khiến anh nắm chắc sự đắc thắng? Bạn nhìn vào thách thức trong đời sống bằng cái nhìn nào?

Cái nhìn vô giới hạn của người có đức tin mang lại can đảm, áp đảo kẻ thù. Ðức tin đưa chúng ta đến sự tin cậy vào quyền năng vô hạn của Ðức Chúa Trời, chứ không phải những giới hạn của bản thân. Cái nhìn đức tin thấy trở ngại là chiến thắng vì cớ Ðức Chúa Trời của chúng ta.

Bất cứ trở ngại nào xuất hiện trước mắt, không chỉ là mối đe dọa chúng ta nhưng còn là thách đố sức mạnh và làm nhục Ðức Chúa Trời hằng sống. Với đôi mắt đức tin, chàng Ða-vít đã thấy điều này nên cảm thấy tức giận khi nhìn thấy các chiến sĩ của dân Ðức Chúa Trời hằng sống sợ hãi như thể họ không có Ðấng Toàn Năng giúp đỡ. Anh Ða-vít hỏi: “Vì tên Phi-li-tin này, kẻ chẳng chịu cắt bì này là ai, mà lại dám thách thức đạo quân của Ðức Chúa Trời hằng sống?” (câu 26b).

Ðôi mắt đức tin thấy vấn đề hoàn toàn khác: Ðó không phải là mối đe dọa về sự an toàn của tôi, nhưng là thách đố quyền năng, sự hiện diện của Ðức Chúa Trời vạn quân! Thanh niên Ða-vít không chỉ thấy đạo binh Ít-ra-ên chạy trốn, nhưng lớn hơn điều đó, ông thấy đạo binh của Ðức Chúa Trời hằng sống chạy trốn! Không phải là danh dự của tôi, nhưng là Danh của Ðức Giê-hô-va bị xúc phạm – và đối với tôi, để cho Gô-li-át thắng có nghĩa là: Ðấng Toàn Năng không đủ sức giải quyết nan đề này của tôi.

Chúng ta, không ai được miễn trừ những khó khăn, thách thức trong đời sống. Không ai không đối diện với những Gô-li-át trong cuộc đời. Vấn đề là bạn có tin cậy Ðức Giê-hô-va vạn quân không. Những “tên Gô-li-át” của bạn là gì? Bạn đang lo sợ điều gì? Nếu đời sống bạn bị chế ngự bởi một người nào hay một điều gì không phải là Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, thì đó là lúc bạn bị Gô-li-át đánh bại. “Gô-li-át” có phải là sự cay đắng? Tính nóng nảy? Sự đau buồn trong quá khứ? Nỗi lo sợ về tương lai? Ðây là lúc bạn phải đối diện với vấn đề to lớn của mình và nói như chàng thanh niên Ða-vít nói với Gô-li-át: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Ðức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Ðức Chúa Trời của đạo quân Ít-ra-ên mà ngươi đã thách thức. Hôm nay, Ðức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi” (câu 45, 46). Giống như Ða-vít thắng Gô-li-át, sự đắc thắng thuộc về chúng ta, từng con dân Ðức Chúa Trời.

Bạn có sẵn sàng chiến đấu vì cớ Chúa không? Bạn có tin cậy Ngài sẽ giải cứu bạn ra khỏi bất cứ vấn đề to lớn nào bạn đang đối diện hiện nay không?

Tạ ơn Chúa, sự đắc thắng thuộc về Ngài, xin đôi mắt con luôn ngưỡng vọng, tin cậy Ngài, sống trong sự đắc thắng của Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top