Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 9/11/2013

2 Sa-mu-ên 21:1-14
Trách Nhiệm Lớn của Thế Hệ Trước

“Mọi việc đều được phép làm – nhưng không phải mọi việc đều có ích. Mọi việc đều được phép làm – nhưng không phải mọi việc đều có tính cách xây dựng. Đừng tìm kiếm lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi cho người khác” (1 Cô-rinh-tô 10:23-24 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Ít-ra-ên phải chịu hạn hán trong ba năm? Vua Đa-vít đã làm gì để Đức Chúa Trời đổ mưa xuống? Theo bạn lối sống của cha mẹ ảnh hưởng như thế nào trên con cái?

Người xưa tin rằng có mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và thời tiết. Nếu thời tiết xấu hoặc có những thiên tai như hạn hán hay lụt lội thì chắc hẳn cộng đồng hay cư dân ở những nơi nầy bị Ngài đoán phạt vì tội lỗi của họ. Họ đã đúng khi liên hệ tội lỗi với sự trách phạt. Đây là một lẽ thật mà con người hiện đại thường lãng quên. Ý thức được điều nầy, Vua Đa-vít đã thay mặt toàn dân cầu nguyện với Đức Chúa Trời để biết nguyên nhân của cơn hạn hán kéo dài suốt ba năm trong thời gian ông trị vì. Đức Chúa Trời trả lời rằng đó là hậu quả của việc Vua Sau-lơ giết người Ga-ba-ôn. Vì thế, Vua Đa-vít hỏi người Ga-ba-ôn rằng ông phải làm gì để chuộc tội hầu cho toàn dân Ít-ra-ên thoát khỏi tai họa và được phước.

Giải pháp của người Ga-ba-ôn đưa ra không phải là đòi bồi thường thiệt hại, mà là xin cho phép họ hành hình bảy người con của Vua Sau-lơ. Trước đó ông Giô-suê đã lập giao ước với người Ga-ba-ôn bằng cách để cho họ sống chung với người Ít-ra-ên (Giô-suê 9). Vua Sau-lơ và tất cả người Ít-ra-ên đều biết điều nầy, nhưng Vua Sau-lơ đã tìm cách diệt người Ga-ba-ôn. Câu chuyện nhằm nhấn mạnh giao ước hay lời hứa phải được tôn trọng và việc vi phạm giao ước là nguyên nhân dẫn đến thảm họa thiên nhiên.

Theo lời đề nghị của người Ga-ba-ôn, Vua Đa-vít đã giao hai người con trai và năm người cháu của Vua Sau-lơ cho họ. Vua không giao ông Mê-phi-bô-sết vì vua giữ lời hứa với Hoàng tử Giô-na-than. Tai họa tiếp tục giáng xuống con cháu của Vua Sau-lơ; điều nầy nhắc chúng ta: Những việc làm gian ác của cha ông sẽ ảnh hưởng tai hại đến dòng dõi của họ sau nầy (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6). Dù Đức Chúa Trời không phạt người nầy vì tội lỗi của người kia; mỗi người bị phạt vì tội của chính họ (Phục Truyền 24:16), nhưng khi cha ông liên tục phạm tội, con cháu của họ cũng phần nào chịu ảnh hưởng bởi lối sống tội lỗi của họ. Con trẻ sinh trưởng trong một gia đình đầy tội lỗi và sai phạm có nhiều khả năng trở thành những con người phạm trọng tội. Lối sống tội lỗi của cả một gia đình có thể ảnh hưởng lâu dài trong gia tộc cũng như con cháu của họ. Vì thế trách nhiệm lớn của chúng ta trong gia đình, trong Hội Thánh – những người làm cha mẹ, những thế hệ đi trước là sống cuộc đời thánh khiết, không chỉ cho bản thân mà cho con cháu, thế hệ đi sau chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta: “Mọi việc đều được phép làm – nhưng không phải mọi việc đều có ích. Mọi việc đều được phép làm – nhưng không phải mọi việc đều có tính cách xây dựng. Đừng tìm kiếm lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi cho người khác nữa” (1 Cô-rinh-tô 10:23-24 NIV-VPNS). Lối sống của bạn ảnh hưởng trên người thân, trên thế hệ tiếp nối của bạn như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con sống thánh khiết, ngay lành và trung tín cả cuộc đời để làm gương cho con cháu của con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top