Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 18/1/2013

1 Sa-mu-ên 17:4-33
Ðương Ðầu với Gô-li-át: Bởi Mắt Thấy

 

“Sau-lơ nói với Ða-vít: “Con không thể đương đầu với tên Phi-li-tin này đâu, vì con chỉ là một thiếu niên, còn hắn đã là một chiến binh từ lúc trẻ” (câu 33).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gô-li-át là ai? Thái độ của Vua Sau-lơ và người Ít-ra-ên đối với ông Gô-li-át thế nào? Ông Gô-li-át có đáng sợ không? Tại sao? Có “Gô-li-át” nào trong đời sống bạn? Bạn đương đầu với “Gô-li-át” đó thế nào?

Phần Kinh Thánh hôm nay, cho một số nguyên tắc giúp chúng ta đương đầu với những trở ngại làm nhụt chí xảy ra trong đời sống hằng ngày. Có thể húng ta nhìn Gô-li-át bằng một trong hai cái nhìn: qua đôi mắt của người không có đức tin, hay qua đôi mắt đức tin. Trong mọi tình cảnh, bạn là người thể nào, thì có cái nhìn thể ấy, và bạn nhìn thể nào thì bạn làm thể ấy.

Cái nhìn của người không có đức tin bị giới hạn bởi mắt thấy, nó thuần vật chất, xác thịt, không có sự soi sáng thuộc linh, do đó làm họ sợ hãi, bị kẻ thù bắt phục. Khi chúng ta sống bởi mắt thấy thì sợ hãi sẽ đến. Vua Sau-lơ và người Ít-ra-ên chỉ thấy Gô-li-át là một người cao 2,8m một người khổng lồ không thể đánh bại: “Mọi người Ít-ra-ên thấy hắn đều chạy trốn và rất sợ hãi. Một người Ít-ra-ên nói: “Anh em có thấy tên đó xông tới không? Hắn đến để sỉ nhục Ít-ra-ên đó!” (câu 24-25). Họ bỏ chạy trước khi đánh. Nhìn Gô-li-át, họ chỉ thấy một con người to lớn so với con người nhỏ bé của mình. Châu chấu làm sao có thể đá voi?

Cũng vậy, ma quỷ muốn chúng ta sợ hãi mà đầu hàng. Gô-li-át đối với bạn có thể là một thói quen không bỏ được, một sự cay đắng trong lòng, một vấn đề không giải quyết, một người bạn không tha thứ… Sống bởi mắt thấy, chúng ta đầu hàng trước khi đánh: “Mọi người Ít-ra-ên thấy hắn đều chạy trốn và rất sợ hãi.” Sống bởi mắt thấy dẫn chúng ta đến thất bại và bị khuất phục bởi kẻ thù. Sống bởi mắt thấy, chúng ta bỏ cuộc, chịu thua chỉ bằng cái nhìn. Thảm họa thật sự xảy ra khi chúng ta cố truyền đạt thái độ đầu hàng của mình cho người khác. Khi thanh niên Ða-vít tâu với Vua Sau-lơ: “Xin đừng ai ngã lòng vì tên Phi-li-tin kia! Ðầy tớ bệ hạ sẽ đi ra chiến đấu với hắn” (câu 32), thì vua nói: “Con không thể đương đầu với tên Phi-li-tin này đâu, vì con chỉ là một thiếu niên, còn hắn đã là một chiến binh từ lúc trẻ” (câu 33). Không những hắn to lớn mà còn dày dạn kinh nghiệm. Nhìn lại mình, trẻ người non dạ làm sao đối địch được!?

Con không thể làm việc này được vì con trẻ quá! Hội Thánh chúng ta không thể làm được, vì nhỏ quá! Những lý lẽ của người không có đức tin là mình bé nhỏ, không đủ nhân lực, tiền bạc, khả năng, sức lực…

Bạn nhìn vào các thách thức trong đời sống mình thế nào? Ðó là chướng ngại không thể vượt qua hay là cơ hội để vinh quang Ðức Chúa Trời được bày tỏ?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con chỉ nhìn những điều trước mắt mà thiếu lòng tin cậy Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top