Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2013

Sáng Thế Ký 15:1-6
Ước Mơ Thành Sự Thật

 

“Sau các việc đó, lời của Ðức Giê-hô-va đến với Áp-ram qua một khải tượng: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ! Ta là cái thuẫn cho con; phần thưởng của con sẽ rất lớn” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: “Sau các việc đó,” là việc gì? “Sau các việc đó,” Chúa ban cho ông Áp-ram điều gì? Khải tượng là gì? Khải tượng hay ước mơ nào Chúa dành cho bạn? Làm sao để ước mơ của Chúa cho bạn thành hiện thực?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay có hai từ xuất hiện đầu tiên trong Kinh Thánh rất quan trọng, đó là “khải tượng” (sự hiện thấy) và “phần thưởng” (câu 1).

Mở đầu chương Kinh Thánh này là cụm từ “Sau các việc đó”. Ðó là các biến cố đã xảy ra trong đời sống của ông Áp-ra-ham: SAU KHI ông bước đi bởi đức tin, rời khỏi quê hương mình (12:1-9); SAU KHI ông trải qua cơn đói kém (12:10); SAU KHI ông mất mặt vì nói dối vua Ai Cập (12:11-20); SAU KHI ông có sự bất hòa với ông Lót, người trong gia đình đồng hành với ông (13:1-18); SAU KHI ông giao chiến và thắng các vua Ba-by-lôn (14:1-16); SAU KHI ông thắng bài trắc nghiệm về sự tham của cải (14:17-24 – ông muốn mọi người biết chính Ðức Chúa Trời, chứ không phải con người, ban phước cho ông. Ông đã từ chối của cải vật chất vì sống theo nguyên tắc này). SAU những thử thách này… Ðức Chúa Trời hiện đến với ông trong một khải tượng.

Ông Áp-ra-ham bị thử thách bởi CƠN ÐÓI KÉM, SỰ THẤT BẠI, KHỦNG HOẢNG, mà cũng bằng CHIẾN TRANH và TIỀN CỦA. Tất cả việc này đã xảy đến trước khi Ðức Chúa Trời ban cho ông một khải tượng: Sau các việc đó, Lời của Ðức Giê-hô-va đến với ông Áp-ram qua một khải tượng. Nhiều người trong chúng ta đã bỏ cuộc SAU KHI trải qua chỉ một trong những bài trắc nghiệm này. Ðó là lý do tại sao nhiều ước mơ từ Chúa cho cuộc đời chúng ta không bao giờ trở thành sự thật. Chúng ta bỏ cuộc quá sớm.

Khi nhận thức những ước mơ của mình phải được thử thách, chúng ta sẽ có thái độ tốt hơn đối với những bài trắc nghiệm này, và thái độ tích cực là cần thiết để những ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực.

Người nhìn thấy ước mơ Ðức Chúa Trời cho mình trở thành hiện thực là người kiên trì chịu đựng những thời kỳ khó khăn. Họ từ chối bỏ cuộc. Họ giống như ông Gia-cốp vật lộn với Ðức Chúa Trời, không chịu buông Ngài ra cho đến khi nhận được sự ban phước của Ngài. Ðây là điểm khác biệt lớn giữa người thắng và người thua trên mọi lãnh vực. Trong lãnh vực làm ăn, thể thao, hôn nhân, và đời sống gia đình – người thành công là người có thái độ vượt trội về những thử thách của họ. Những người làm thành những ước mơ Ðức Chúa Trời ban cho không hẳn luôn là người uyên bác nhất, tài giỏi nhất, nhưng họ là người tin chắc vào những ước mơ Ðức Chúa Trời đã ban cho họ.

Ý muốn của Ðức Chúa Trời qua các tổ phụ hay các thánh nhân trong Kinh Thanh đã không trở thành sự thật một sớm một chiều. Họ đã trải qua những năm dài chịu thử thách, tôi luyện, uốn nắn. Chúa cũng có những ước mơ cho mỗi cuộc đời chúng ta. Bạn có muốn những ước mơ của Chúa cho mình thành hiện thực? Bạn làm gì để ước mơ đó thành hiện thực?

Lạy Chúa xin giúp con biết rõ ý muốn của Ngài dành cho con và kiên trì đi theo sự dẫn dắt của Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top