Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2013

Thi Thiên 46:1-7
Làm Sao để Lạc Quan

 

“Ðức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con; Ðức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao là Cơ Ðốc nhân phải sống với thái độ lạc quan? Tác giả Thi Thiên này trình bày thái độ lạc quan trong kinh nghiệm của ông thế nào? Bạn thuộc nhóm người bi quan hay lạc quan? Làm sao để bạn luôn lạc quan?

Thái độ sống của chúng ta nói lên lòng tin cậy của chúng ta đối với Ðấng mình tôn thờ. Là Cơ Ðốc nhân, chúng ta luôn lạc quan vì tin Ðức Chúa Trời đang hành động và Ngài hiệp mọi biến cố trên thế giới, mọi vấn đề xảy ra trong đời sống của con cái Ngài để làm ích lợi cho chúng ta và mục đích tối hậu của Ngài.

Lý do thứ nhất chúng ta phải lạc quan vì chúng ta tin Ðức Chúa Trời là Ðấng đang cầm quyền tể trị dù chung quanh chúng ta núi rừng rúng động, biển cả trào dâng (câu 2-3) và ngay cả tình hình trên thế giới sôi động. Ðức Chúa Trời là Ðấng tể trị lịch sử, Ngài sẽ có tiếng nói cuối cùng. Vì vậy con dân Chúa không thể run sợ dù chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những biến cố rúng động thì Ðức Chúa Trời vẫn là “nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” (câu 1) .

Lý do thứ hai chúng ta lạc quan vì được Chúa ở cùng (câu 7). Ðức Chúa Trời không chỉ đang tể trị, mà Ngài cũng đang ở với chúng ta, nghĩa là chúng ta tin Ngài quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, Ngài cũng là nơi chúng ta nương náu và là sức mạnh của chúng ta (câu 1). Ðức Chúa Trời bảo đảm về tình yêu của Ngài cho chúng ta vì Ngài hằng giúp đỡ chúng ta trong ngày hoạn nạn (câu 1). Ðây là Ðức Chúa Trời chăm sóc, Ngài mang chúng ta qua mọi giông bão của cuộc đời.

Lý do thứ ba chúng ta lạc quan vì biết chắc chắn mình còn lại trong một thế giới sẽ qua đi. Chúng ta sẽ được ở trong nơi thánh, chỗ ở của Ðấng Chí cao (câu 4). Nơi đó chúng ta được bình an, vui vẻ vì là thành của Ðức Chúa Trời, Ngài ngự trị và bảo vệ (câu 4-6).

Ðức Chúa Trời có chương trình cho mỗi con cái Ngài, và chương trình của Chúa cho chúng ta luôn tốt đẹp, một tương lai đầy hy vọng. Là con cái Chúa, chúng ta phải có cái nhìn lạc quan về tương lai – một tương lai không thuộc về thế gian này, nhưng là tương lai đời đời, vĩnh cửu. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Chúng ta không nản lòng, trái lại dù con người bên ngoài của chúng ta bị suy tàn, con người bên trong của chúng ta cứ đổi mới mỗi ngày. Vì hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta đem lại cho chúng ta vinh quang vô hạn đời đời không gì sánh được” (2 Cô-rinh-tô 4:16-18).

Cầu xin mối liên hệ với Chúa và sự hiểu biết Lời Chúa giúp chúng ta luôn có cái nhìn lạc quan về bản thân và cuộc đời dù chúng ta đang ở tuổi nào hay tình cảnh nào.

Ðiều nào trong cuộc sống đang làm bạn buồn thảm, nản lòng? Làm thế nào vượt qua tình cảnh đó và sống lạc quan?

Lạy Chúa xin giúp con luôn có thái độ lạc quan vì tin rằng mọi sự ở trong sự tể trị của Ngài và con luôn nương cậy Ngài.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top