Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2013

Châm Ngôn 3:1-10
Sống Khôn Ngoan

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi” (câu 5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao phải sống khôn ngoan? Khôn ngoan là gì? Là Cơ Đốc nhân bạn cần điều gì nhất trong đời sống? Nếu thiếu khôn ngoan thì bạn sẽ làm gì? Điều kiện để nhận được khôn ngoan là gì?

Xã hội chúng ta đang sống ai cũng cần sự khôn ngoan vì nhờ đó mà thành đạt trong đời sống. Khôn ngoan của thế gian khác với khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhiều Cơ Đốc nhân khi sống kính sợ Chúa, làm theo Lời Chúa thì bị người đời chê là dại khờ, ngu xuẩn và họ xem những việc họ làm, họ luồng lách, họ chà đạp nhau để thăng chức, lên lương là khôn ngoan. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời khi chúng ta làm theo Lời Ngài, giữ các điều răn, sống nhân từ, chân thật thì chúng ta là người khôn ngoan thật (câu 1-4).

Sự khôn ngoan có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng khôn ngoan, Đấng sáng tạo thế giới này và tạo dựng con người một cách tuyệt vời. Mọi công trình của con người ở trên đất này không thể nào sánh với công trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đứng trước sự khôn ngoan và vĩ đại của Đức Chúa Trời ông Phao lô đã thốt lên “Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, thông sáng của Đức Chúa Trời” (Rô ma 11:33a). Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt quá trí hiểu của con người, đó là sự mầu nhiệm mà chúng ta chỉ lấy đức tin mà tin cậy Ngài. Vì vậy trong câu 5 -7 khuyên “tin cậy, nhận biết, kính sợ Đức Chúa Trời” không những Ngài dẫn dắt, san bằng các nẻo đi mà chính Ngài còn là nguồn sức mạnh của đời sống (câu 8). Như vậy, phân đoạn nầy cho thấy người khôn ngoan là người thuận phục khiêm nhường, vâng lời.

Là Cơ Đốc nhân chúng ta cần sống khôn ngoan theo Đức Chúa Trời trong cuộc đời qua việc học Lời Chúa, thực hiện điều Chúa dạy để qua cách sống nhân từ chân thật không những vui lòng Chúa mà còn là ánh sáng đưa người chung quanh đến với Chúa. Và con cái thật của Chúa không thể không tôn vinh Chúa, việc làm đơn giản biểu lộ sự tôn vinh là dâng hiến lên Chúa những gì chúng ta được ban cho (câu 9-10).

Nếu chúng ta thiếu khôn ngoan thì hãy cầu xin Chúa vì Ngài là Đấng ban cho chúng ta cách dư dật và không trách móc chúng ta. Khi ông Sa-lô-môn khi lên làm vua, ông được Chúa hỏi: “Ngươi cầu xin gì?”, ông trả lời: “Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan để biết xét đoán dân sự” và điều ông cầu xin đã đẹp lòng Đức Chúa Trời và Ngài đã ban cho ông điều ông đã cầu xin. Quả thật, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng ban cho cách rộng rãi và khi điều cầu xin của chúng ta đẹp ý Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng ta.

Có bao giờ bạn cầu xin Chúa ban cho bạn có sự khôn ngoan của Ngài để sống đẹp lòng Chúa chưa? Bạn có hứa nguyện nào với Chúa nếu được Chúa ban cho sự khôn ngoan? Bạn sử dụng sự khôn ngoan để tôn vinh Đức Chúa Trời như thế nào?

Lạy Cha kính yêu của con, con biết con là người không khôn ngoan. Con cầu xin Ngài ban cho con có sự khôn ngoan của Ngài để con sống làm vinh hiển danh Chúa ở trên đất này. Con xin Ngài giúp con làm đúng sự hứa nguyện giữa con với Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top