Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2013

Phi-líp 3:7-10
Được và Mất

“Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự đều là thua lỗ, chỉ có sự nhận biết Đấng Cơ Đốc Giê-xu, Chúa tôi, là điều cao quý nhất, vì Ngài, tôi chịu thua mất tất cả. Tôi coi mọi sự đó là rơm rác, để được Đấng Cơ Đốc và được ở trong Ngài” (câu 8 NIV – VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô coi mọi sự đều là thua lỗ nghĩa là gì? Tại sao ông làm như thế? “Được Đấng Cơ Đốc” có nghĩa gì? Có bao giờ bạn bỏ một điều quý giá để được một điều gì quý hơn điều bạn đang có không? Bạn kinh nghiệm điều này như thế nào? Bạn có hứa nguyện gì sau khi học bài này?

Bạn có dám bỏ hút thuốc, uống rượu để đổi lại sức khỏe tốt, tránh được những căn bệnh về miệng, gan, đường hô hấp không? Hoặc bỏ những điều xấu, điều cũ, những mối quan hệ, việc làm không ngay thật để trở nên công cụ hữu ích cho Chúa? Khi tin Chúa những điều xấu, điều cũ chúng ta phải bỏ để được một đời sống tốt trong Chúa. Bỏ một điều ưa thích, một thói quen là khó rồi! Sứ đồ Phao-lô nói ông “liều bỏ mọi sự,” có nghĩa là không chỉ bỏ địa vị, danh vọng (người Pha-ri-si, người Hê-bơ-rơ chính gốc), mà còn từ bỏ chính con người của mình – chủ quyền đời sống mình không thuộc mình, nhưng thuộc Chúa. Đó là điều khó thực hiện trong đời sống của một người. Muốn làm được điều này, người đó phải trả một giá rất cao, nghĩa là mất tất cả, nhưng sau khi đã trả giá rồi người ấy sẽ nhận được nhiều hơn điều mình đã từ bỏ, vì sẽ nhận được Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Vua trên muôn vua, Chúa của muôn chúa. Khi bạn dám từ bỏ những gì bạn đang có, đang mang để được Chúa Cứu Thế thì bạn sẽ nhận nhiều hơn điều bạn tưởng. Sứ đồ Phao-lô xem những điều ông có là rơm rác, thật vậy, vì những gì chúng ta có rồi theo thời gian sẽ tàn lụi; và ông nói điều ông nhận được là cao quý hơn hết: chính Chúa Giê-xu; vì trong Ngài ông được biết đến sự công chính của Đức Chúa Trời (câu 9), được dự phần trong sự thống khổ của Chúa Giê-xu, để kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài (câu 10). Và chính Ngài đã kêu gọi ông, biến đổi cuộc đời ông và sử dụng cuộc đời ông trở nên công cụ hữu ích cho Ngài. Bạn có muốn cuộc đời mình được Chúa biến đổi để trở nên hữu dụng cho Chúa và cho người khác không? Hãy cầu xin Chúa và quyết tâm từ bỏ mọi điều cũ, mọi điều đang ngăn trở mình đến với Chúa. Khi bạn quyết định bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa, Ngài không tiếc điều gì với bạn vì chính Ngài đã phó mạng sống mình cho bạn rồi. Một khi bạn đã kinh nghiệm được Chúa là ngọt ngào, quý báu trong cuộc đời mình thế nào thì bạn sẽ không hối tiếc khi quyết bỏ mọi sự vì cớ Ngài, vì những gì bạn mất là tạm bợ, chóng tàn và được chính Chúa là bạn được tất cả vì Chúa Giê-xu gồm tóm mọi sự trong Ngài và chỉ trong Ngài mọi sự còn lại đời đời .

Bạn sẵn sàng từ bỏ mọi sự để được chính Chúa Giê-xu như Sứ đồ Phao-lô chưa?

Lạy Chúa Giê-xu yêu thương của con, xin giúp con nhận biết Chúa một cách rõ ràng trong cuộc đời con và giúp con dám từ bỏ mọi sự con có mà theo Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top