Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2013

Thi Thiên 89:5-18
Đặc Ân

“Phước cho dân tộc nào biết cất tiếng reo mừng!” (câu 15a).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả ca ngợi những điều gì về Đức Chúa Trời? Vì sao được làm con dân Chúa là có phước? Bạn có thấy mình có phước khi làm con của Chúa không? Vì sao?

Tác giả dùng phân đoạn Thi Thiên nầy để chúc tụng Đức Chúa Trời vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, Đức Chúa Trời vĩ đại hơn mọi thiên binh trên trời (câu 5-8). “Các thánh” hay các thiên sứ đều “đứng chầu chung quanh Ngài,” ca ngợi sự kỳ diệu và thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài cao quý hơn mọi tạo vật cao quý nhất. Không một thiên sứ nào có thể sánh với Ngài, không ai quyền năng như Chúa.

Thứ hai, Đức Chúa Trời tể trị trên muôn vật. Ngài “cai trị sự gầm thét của biển” (câu 9) và khiến những cơn sóng dữ phải lặng yên. Sự quan phòng của Đức Chúa Trời được bày tỏ một cách kỳ diệu qua việc Ngài đánh bại Ra-háp (một tên gọi khác của Ai Cập) để giải cứu tuyển dân (câu 10).

Thứ ba, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa (câu 11-12). Trời đất thuộc về Chúa, thế giới và muôn vật trong đó đều thuộc về Ngài. Mọi tạo vật sẽ vui mừng chúc tụng Danh Ngài. Tha-bô và Hẹt-môn là hai hòn núi nổi tiếng của Ít-ra-ên, những tạo vật hùng vĩ nhất trong xứ nhận biết sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa.

Thứ tư, Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng. Chúa thi thố quyền năng vì dân Ngài (câu 13). Sự công chính và công lý, nhân từ và chân thật chỉ về tính đáng tin cậy của Đức Chúa Trời, sự chăm sóc, nhẫn nại của Ngài đối với một dân không xứng đáng.

Sau khi nhắc lại sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, Đấng đã thiết lập giao ước với Ít-ra-ên, tác giả nói về những đặc ân được làm con dân Chúa (câu 15-18), những người có được niềm vui trong sự chúc tụng, tôn thờ Chúa. Họ được Ngài ở cùng, ban ơn và dẫn dắt. Họ nhận biết Danh Chúa, bản tính của Ngài được bày tỏ (Xuất Ai Cập 34:6-7). Đức Chúa Trời cũng ban cho họ một vị trí đặc biệt trong kế hoạch của Ngài, họ được “tôn cao.” Trong Chúa, họ tìm được niềm vui, và luôn vui mừng trong sự công chính của Ngài. Họ không khoe khoang về sức riêng, mà khoe về quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi ơn Chúa, “sừng” họ “được ngước cao lên,” nghĩa là họ trở nên mạnh mẽ; vì vua của họ thuộc về Đức Chúa Trời.

Hãy suy ngẫm về những đặc ân khi bạn được làm con của Đức Chúa Trời vĩ đại. Hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn. Nhìn lại những ngày tháng qua, những ân lành nào Chúa ban cho mà bạn muốn dâng lên Chúa lời tạ ơn đặc biệt trong Mùa Cảm Tạ năm nay? Xin Chúa giúp bạn sống xứng đáng với những đặc ân Chúa ban.

Lạy Chúa, không gì lớn lao hơn đặc ân được làm con của Ngài. Con xin tạ ơn Chúa. Xin giúp con biết quý trọng những đặc ân Chúa ban cho con mỗi ngày và sống như một người con đẹp lòng Chúa hơn trong những ngày tới.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top