Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2013

1 Giăng 4:1-6
Đấng Chiến Thắng Sa-tan

“Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian” (câu 4 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Cách nào để phân biệt các thần có thật đến từ Đức Chúa Trời hay không? Vì sao Sứ đồ Giăng khẳng định rằng Đấng ở trong chúng ta vĩ đại hơn những kẻ ở trong thế gian? Nếu người khác hỏi bạn Chúa Giê-xu là ai, bạn sẽ giải thích như thế nào?

Trong thời của Sứ đồ Giăng, nhiều sách và thư tín khác nhau truyền bá trong Hội Thánh nhưng chưa được kết hợp với nhau để có được bộ Tân Ước như chúng ta có ngày nay. Những tín hữu nhận thư nầy từ Sứ đồ Giăng chưa có cơ hội để đọc trọn các sách của Tân Ước, vì thế ông nêu ra một nguyên tắc đơn giản để nhận biết được các thần hoặc các giáo sư thật hay giả. Nguyên tắc đó là “thần nào xưng Chúa Giê-xu Cơ Đốc lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời” (câu 2).

Vậy, Chúa Giê-xu là ai? Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng lấy xác thịt mà ra đời. Ngài vừa là người, vừa là Đức Chúa Trời. Ngài không hóa thân thành một người nào đó, sau đó bỏ lại thân xác người đó ở dưới thế để trở về trời. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng đã làm chính mình trở thành con người trọn vẹn và đã đến thế gian hơn hai ngàn năm trước. Chúa Giê-xu – con người trọn vẹn và đầy vinh quang nầy đã trở về trời để ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Trên toàn thế giới, không có câu hỏi và câu trả lời nào quan trọng hơn.

Sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng thần nào không công nhận Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời, là thần đến từ Sa-tan. Nói như thế có vẻ gay gắt, nhưng đúng là như vậy. Có hai loại linh trong con người: Loại nhận biết Chúa Giê-xu và loại không nhận biết Ngài. Người nhận biết Chúa Giê-xu là người được sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi. Người không nhận biết Chúa Giê-xu thuộc về ma quỷ và số phận họ là hư mất đời đời. Đây là lý do tại sao chúng ta phải rao truyền Phúc Âm để mọi người nhận biết Chúa Giê-xu. Không có công việc nào quan trọng hơn truyền bá Phúc Âm. Không có việc nào đem lại phước hạnh lớn lao cho người khác bằng giúp một người tin nhận Chúa Giê-xu, trở nên con cái Ngài.

Sứ đồ Giăng nhấn mạnh đến một chân lý khác, đó là Đấng ở trong Cơ Đốc nhân là Chúa Giê-xu. Ngài sống trong chúng ta qua Chúa Thánh Linh. Ngài lớn hơn Sa-tan và mọi tà linh thuộc về Sa-tan. Vì thế chúng ta đừng nói rằng chúng ta ít quá, yếu quá. Có thể chúng ta ít hơn về số lượng, nhưng không kém hơn về sức mạnh, bởi Đấng chiến thắng Sa-tan và bắt nó giam vào hỏa ngục là Đấng ở cùng chúng ta.

Bạn thường giãi bày niềm tin của bạn ra sao với người khác?

Lạy Chúa, xin giúp con gìn giữ lẽ thật và ngày càng thông hiểu về Ngài để con thể giãi bày cách rõ ràng về Ngài, hầu giúp người khác nhận biết và đầu phục Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top