Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2013


Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2013

1 Giăng 3:19-24
Tình Yêu Thương và Đức Tin

“Đây là điều răn của Ngài: Chúng ta phải tin Danh con Ngài, Chúa Giê-xu Cơ Đốc và yêu thương nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta” (câu 23 NIV – VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nói về tình yêu thương thật vì sao Sứ Đồ Giăng lại nêu sự cao cả, vĩ đại của Đức Chúa Trời? Đức tin của bạn là loại đức tin nào? Điều kiện nào để lời cầu xin của chúng ta được nhậm? Tình yêu thương và đức tin có liên hệ nào? Hãy dẫn chứng.

Dù rằng chúng ta sống trong tình yêu của Chúa và chúng ta cũng yêu thương người khác, nhưng lắm lúc chúng ta vẫn lo sợ vì lòng chúng ta lên án chính mình, đó là điều không thể tránh được; nhưng Sứ đồ Giăng dạy rằng: Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta. Nghĩa là Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài biết những tội lỗi chúng ta phạm, Ngài cũng biết những ước mơ tốt đẹp thầm kín trong lòng mà chúng ta chưa thực hiện được, Ngài cũng biết rõ tình yêu thương chúng ta đối với nhau và đối với Ngài. Ngài toàn tri, Ngài thông cảm và tha thứ cho chúng ta. Đó là niềm hy vọng của con dân Chúa. Khi biết Chúa là Đấng vô cùng cao cả, vĩ đại, chúng ta muốn vâng lời Ngài, làm theo điều răn của Ngài. Chúng ta chỉ vâng lời Chúa khi chúng ta thật lòng yêu thương Ngài. Muốn vâng lời Chúa, làm theo điều răn của Ngài là chúng ta phải tin Danh Ngài và yêu thương nhau. Tin Danh Ngài là tin vào bản chất, đặc tính của Ngài như thương xót, nhân từ, quyền năng; tin Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu có nghĩa tin Ngài là Con Đức Chúa Trời, và chấp nhận bản tính toàn vẹn của Ngài.

Sứ đồ Giăng nêu ra điều kiện để lời cầu xin của chúng ta được Đức Chúa Trời đáp lời (câu 22): Vâng lời, vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài cho chúng ta là: Tin Chúa Giê-xu và yêu thương nhau. Như vậy đức tin và tình yêu thương hòa quyện vào nhau, không thể tách rời được. Người có đức tin sẽ sống với Lời Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh, trông đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại, sống thánh khiết và công chính trong mọi mối quan hệ, mọi vai trò và trách nhiệm, yêu thương người lân cận như Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta.

Khi sống trong tình yêu thương và trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được sống trong Ngài và Ngài sống trong chúng ta. Chúa Thánh Linh là ấn chứng của chúng ta. Điều nào giúp bạn khẳng định đức tin của bạn là đức tin thật, đức tin dẫn đến sự cứu rỗi?

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin hành động để con bước đi vững vàng trong chân lý và trong Chúa Thánh Linh. Xin dạy con, dẫn dắt con, sử dụng con và đổ đầy tình yêu Ngài trong con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top